zondag 28 november 2021

P Politiek

110 jaar wonen in Wassenaar. Hoe lokaal kan het zijn?

Wassenaar - VVD kandidaten Monique van Deursen en Bernard Menken wonen opgeteld al 110 jaar in Wassenaar. Met de 60 jaar van Monique en de 50 jaar van Bernard heeft de VVD op plaats 3 en 4 een duo met stevige wortels in de Wassenaarse samenleving. Beide kandidaten hebben hart voor ons dorp en zijn lokaal zeer betrokken.

Monique: “Toen ik in Wassenaar kwam wonen reed de gele tram nog door het dorp. In onze winkel hoor ik van alle actuele problemen van het dorp.” Bernard kent de Jagerslaan Noord en Zuid nog als twee doodlopende straten en vervolgt: “Ik speelde op de bouwplaats wat nu het Van Polanenpark is. We hockeyden nog op gras. Handje stop en inrollen!”

Beiden zijn hun hele leven al actief en betrokken bij het dorp. Monique runt de sanitair winkel in de Molenstraat en kent bijna alle ondernemers in de Langstraat. Bernard organiseerde op De Kieviten 20 jaar lang grote hockeytoernooien en startte 5 jaar geleden met “De 15 van Wassenaar”, waar hij ook voorzitter van is.

“De andere kandidaten van de VVD wonen ook al lang in Wassenaar, maar wij spannen wel de kroon.” lacht Bernard. “Het gemiddelde is 28 jaar, zonder ons blijft er een respectabele 23 jaar over.”

“Ik ben ervan overtuigd dat een sterke VVD de beste garantie is voor zelfstandigheid.” stelt Bernard. “Het opleuken van de begroting mag niet meer en Wassenaar moét haar bestuurskracht versterken. Dan kunnen we de zelfstandigheid waarborgen.” Monique vult aan: “Hoe lief en democratisch het ook lijkt: veel eenmansfracties in de raad draagt niet bij aan de noodzakelijke bestuurskracht. Integendeel, daar worden we op afgerekend! De VVD heeft goede en gemotiveerde kandidaten op de lijst die klaar staan om de komende 4 jaar hard te werken voor het dorp. We hopen op uw stem te mogen rekenen.”