dinsdag 26 mei 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar: Zelfstandigheid en goed bestuur

Wassenaar - Goed bestuur is altijd goed. Het is een zeker gevoel wanneer je als Wassenaarder weet dat je dorp goed bestuurd wordt. Maar de afgelopen jaren is de kwaliteit van het bestuur in Wassenaar onder de maat geweest. En dat is niet goed. De provincie zag dit ook. Het vertrouwen van de Wassenaarders in hun bestuur bleek ver onder het landelijk gemiddelde te liggen. De provincie heeft Wassenaar de oranje kaart gegeven voor haar financiele beleid. En het officiele bestuurskrachtonderzoek gaf Wassenaar een diepe onvoldoende voor de kracht van haar bestuur. De onderzoekers adviseerden zelfs om nog voor de verkiezingen te fuseren. Allemaal in de afgelopen paar jaar. En daar bovenop blijkt ook nog dat het ambtelijk apparaat onvoldoende functioneert. Dat ligt niet aan de individuele ambtenaren. Dat ligt aan het bestuur.

De provincie
Omdat de provincie zich zorgen maakte, is ze druk op Wassenaar uit gaan oefenen om over een fusie na te denken. Omdat een provincie slechts in uiterste nood een fusie kan afdwingen, moest het op een andere manier. Eigenlijk op een indirecte manier. Het mooist is wanneer een fusie van binnenuit tot stand komt.

De Wassenaarse politiek
Wij waren dan ook stomverbaasd, toen verschillende partijen er wel voor voelden om te onderzoeken wat de "bestuurlijke" toekomst van Wassenaar moest zijn. En een van de opties was dat Wassenaar misschien zelfstandig kon blijven. We hebben dit het afgelopen jaar met z'n allen meegemaakt. Duidelijk is dat de Wassenaarders massief tegen een fusie zijn.

Zelfstandigheid is ons grote goed.
Maar onze verbazing is er ook doordat al die partijen die de fusie wel wilden onderzoeken, in 2014 plechtig beloofd hebben dat ze voor de zelfstandigheid van Wassenaar zijn. Dat was toen een onderwerp omdat toen net de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar waren gefuseerd. HartvoorWassenaar was als enige (fel) tegen dit onderzoek. Wij staan onvoorwaardelijk voor de zelfstandigheid van Wassenaar. Omdat we het willen en omdat het kan.

De toekomst
Toen bleek, dat de Wassenaarders massief en fel tegen fusie waren, hebben alle partijen snel besloten om het geen verkiezingsonderwerp te maken. Hoe minder er over gezegd wordt, hoe beter. En als er wat over gezegd wordt, het liefst zo wollig mogelijk. En daarmee nemen alle politieke partijen een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst. Iedere partij moet zich afvragen of ze bestuurlijke verantwoordelijkheid kan dragen. Wassenaar is ten slotte geen speeltuin.

HartvoorWassenaar
HartvoorWassenaar is bereid die verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen heel goed besturen. Zodat Wassenaar zelfstandig blijft.
En wij beloven dat we een als een blok graniet voor de zelfstandigheid van Wassenaar zijn. Nu en in de toekomst.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Voor een dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief