woensdag 04 augustus 2021

P Politiek

Laat je progressieve stem niet verloren gaan?

Wassenaar - Nog even en Wassenaar gaat woensdag stemmen voor een nieuwe gemeenteraad en natuurlijk maakt u gebruik van uw stemrecht. Er is keus genoeg zou je zeggen met 8 partijen die de afgelopen weken duidelijk zichtbaar waren in ons dorp. Maar wat te stemmen als je progressief denkt in ons overwegend liberale conservatieve dorp? Vanuit welke politieke drijfveren gaan de 8 partijen, als ze in de gemeenteraad komen, de komende vier jaar de keuzes in Wassenaar bepalen? Wat vinden zij belangrijk en waarvoor gaan zij zich inzetten? Ook in de afgelopen weken werd dat niet erg duidelijk.

Vijf van de acht partijen zitten in de rechts-conservatieve hoek, drie zitten in het midden of links in het politieke landschap. Maar wat kun je dan stemmen als je bijvoorbeeld op de SP hebt gestemd bij de landelijke verkiezingen? Dan wil je toch dat je stem niet verloren gaat en zoek je in de linkse hoek naar de meest progressieve partij! In dat geval kom je bij de Partij van de Arbeid uit. De PvdA wil immers de armoede in ons dorp stevig aanpakken en de toegankelijkheid op de arbeidsmarkt verbeteren. De sociaal democraten zetten ook stevig in op een woningbouwprogramma dat zorgt dat iedereen in Wassenaar een betaalbaar huis kan krijgen, met prioriteit voor de laagste inkomens! Een wezenlijk verschil met de andere partijen.

Laat daarom je progressieve hart spreken en je stem niet verloren gaan!

Stem woensdag 21 maart PvdA!