dinsdag 20 oktober 2020

A Algemeen

Ondernemers Havengebied bijgepraat over beoogde herontwikkeling

Wassenaar - Op initiatief van Ondernemend Wassenaar en met medewerking van de gemeente zijn de in het Havengebied gevestigde ondernemers en pandeigenaren woensdagavond 11 april bijgepraat over de Havenvisie en de daarmee samenhangende ambities, ruimtelijke kaders en procedures.

Het ging vooral over het bestemmingsplan dat in voorbereiding is en de plannen voor de openbare ruimte. Het doel van de bijeenkomst was informeren en kijken hoe de ondernemers beter bij de plannen betrokken kunnen worden. Dat zorgt voor draagvlak en vormt de kiem voor een succesvolle aanpak van de beoogde (her)ontwikkeling. Het zijn immers uiteindelijk vooral de ondernemers en pandeigenaren in het gebied die de ambities uit de Havenvisie moeten waarmaken.

Veel belangstelling
De belangstelling was groot met circa 40 aanwezigen. Namens de gemeente gaven projectleider Ruud van der Mark, adviseur bestemmingsplan Sef Teerink en Rob van Dijk van Bureau van Dijk & Co, samen met het ontwerpteam verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenruimte, een korte toelichting en beantwoordden vragen. Daarbij werden ook punten genoemd, zoals het parkeren in de Van Hallstraat, die aandacht behoeven.

Op de hoogte blijven
Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat het voor ondernemers vaak lastig is goed op de hoogte te blijven van dit soort plannen, ondanks de grote inspanningen van de gemeente om iedereen goed te informeren en te betrekken. Omdat de herontwikkeling van het Havengebied belangrijk is, willen de betrokken ondernemers, Ondernemend Wassenaar en de gemeente graag samen blijven optrekken. Daarvoor is in ieder geval afgesproken, dat vóór de formele informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan, een bijeenkomst voor ondernemers wordt gehouden in samenwerking met Ondernemend Wassenaar.