zondag 09 augustus 2020

S Sport

Club van Honderd wederom gul voor Blauw-Zwart

Wassenaar - Tijdens de j.l. donderdag 12 april gehouden algemene ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2017-2018 van ruim € 8.800.

Omdat met de recentelijke gift voor het nieuwe meubilair voor de kantine reeds een voorschot van ruim € 3.700 op het te besteden bedrag was genomen, was er netto nog bijna € 5.100 te verdelen. De hoofdmoot van dit bedrag (€ 4.000) zal worden aangewend voor een bijdrage in de kosten van het maaien van de grasvelden en onderhoudskosten van de kunstgrasvelden. Voor de sponsoring van Internationale C-pinkstertoernooi werd € 500 uitgetrokken en aan het Veteranentoernooi wordt € 100 bijgedragen. Het restant zal worden aangewend zodra Blauw-Zwart doelen kan opgeven die passen binnen de doelstelling van de Club van Honderd namelijk om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht. Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen. Voorzitter Hans Lagerberg riep op om actie te ondernemen om het ledental dat tot 188 was gedaald weer boven de 200 te brengen.

Penningmeester Herman de Bruijn, wiens jaarstukken door de vergadering werden goedgekeurd, liet de vergadering weten dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 330.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.

Bij monde van Kees Harberink werd de Club van Honderd namens het Blauw-Zwart bestuur hartelijk bedankt voor deze nieuwe giften en vicevoorzitter Marco Zonneveld gefeliciteerd met zijn herbenoeming.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief