maandag 30 november 2020

A Algemeen

Zinkend schip.....

Wassenaar - Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 5:21 e.v van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn wij bevoegd om handhavend op te treden door middel van het opleggen van een last onder bestuursdwang. De gemeente Wassenaar optredend als eigenaar van de gronden in/bij het havenkanaal t.h.v. Havenkade/A. Pauwstraat.

Last:
De eigenaar van de gezonken en zich op de bodem bevindende boot in het Havenkanaal t.h.v. Havenkade /A. Pauwstraat wordt verzocht deze te (laten) verwijderen. De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 2 dagen na dagtekening en bekendmaking van dit besluit de gezonken boot te (laten) verwijderen.

Na deze termijn wordt de boot zo nodig door de gemeente verwijderd en verhaalt de gemeente de kosten op de eigenaar.

Ondanks de reeds door de gemeente genomen voorzorgsmaatregelen (Ecoloss, plaatsen olieboom) met betrekking tot het milieu kan dit reeds kort na voornoemde termijn zijn.