dinsdag 19 oktober 2021

E Events

Grenzen aan de Brede Welzijnsorganisatie SMOW 2018

Wassenaar - Over dit thema gaat het op maandag 7 mei op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW). Welke factoren bepalen de grenzen aan de brede welzijnsorganisatie? Het Beleidsplan Sociaal Domein? Of cliënten, vrijwilligers, medewerkers (professionals)? Last but not least: middelen? In een beknopte presentatie zullen medewerkers van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) deze vragen verkennen.

De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 7 mei van harte welkom.