dinsdag 03 augustus 2021

E Events

Lintjesregen 2018: burgemeester Koen reikt 7 onderscheidingen uit

Wassenaar - Op donderdag 26 april reikt burgemeester Frank Koen tussen 11.00 en 12.30 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2018 zeven koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende personen in Raadhuis De Paauw in Wassenaar.

F.C. (Fenna) Gunneman-Zwaak (73 jaar)
De inzet van mevrouw Gunneman als vrijwilliger voor de Wassenaarse gemeenschap begon in 1985 als secretaris van de Commissie Kerkconcerten Dorpskerk Wassenaar. Een jaar later werd zij lid van de Kulturele Kern Wassenaar, in 2003 Lid van het Open Monumenten Comité Wassenaar en vijf jaar later voorzitter van het Cultureel Overleg Wassenaar. Niet alleen op cultureel gebied was mevrouw Gunneman actief, ook de politiek in Wassenaar kon op haar rekenen. Gedurende twee termijnen was zij secretaris van het CDA-bestuur en vervulde daarin de spilfunctie voor het functioneren van de afdeling. Recentelijk zijn haar verdiensten als coördinatrice voor de Jeugd-EHBO van het Nederlandse Rode Kruis en de Dagschool 50+ en secretaris voor de KBO-PCOB, afdeling Wassenaar. Haar ruim 30 jaar onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij levert haar een onderscheiding op.
Mevrouw F.C. Gunneman-Zwaak wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

D.R. (Rob) Gussekloo (63 jaar)
De carrière als vrijwilliger begon voor de heer Gussekloo in 1975 (tot 1992) bij de Wassenaarse Volleybal Vereniging als wedstrijdsecretaris, (vice-)voorzitter en regioscheidsrechter.
Ook was hij zes jaar lang kerkvoogd voor de Protestantse Gemeente Wassenaar. Dankzij zijn inzet kwam de kerk in aanmerking voor de zogenaamde ‘BRIM-regeling’. Van deze subsidieregeling voor monumentale gebouwen wordt nog steeds gebruik gemaakt.
De heer Gussekloo was in dienst bij de Brandweer Wassenaar als bevelvoerder, officier van Dienst, waarnemend en plaatsvervangend Commandant. Zo raakte hij als adviseur en later in 2000 als secretaris betrokken bij de ‘Stichting Vrienden van het Brandweermuseum’. Doel van de Stichting is het bevorderen van de kennis van de historie van het brandweerwezen en de zorg voor de unieke collectie van het Brandweermuseum, dat gevestigd is in het raadhuis van Wassenaar. Als voorzitter van het Brandweermuseum is hij ook aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
Daarnaast is de heer Gussekloo ook politiek actief. Van 2010-2013 was hij lid van de gemeenteraad namens het CDA en vanaf 2015 is hij voorzitter van het CDA, afdeling Wassenaar. Hij schreef onder andere mee aan het verkiezingsprogramma, was lid van de selectiecommissie voor kandidaten voor de raadsperiode 2014-2018 en droeg ook actief bij aan de campagne voor de huidige gemeenteraadsverkiezingen.
De heer D.R. Gussekloo wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.W. (Jan) Oudshoorn (79 jaar)
E.M. (Elly) Oudshoorn-van der Poel (72 jaar)
Buurtvereniging Kerkehout e.o. is opgericht in 1933 en viert in 2018 haar 85-jarig bestaan. De buurtvereniging behartigt de belangen van de buurt en houdt zich onder andere bezig met de leefbaarheid van de buurt door het volgen van planologische ontwikkelingen, verkeersveiligheid, speel- en jeugdvoorzieningen. Het nieuwe buurtcentrum aan de Charlottestraat werd in 1985 geopend. Er vinden allerlei activiteiten plaats, waaronder jazzballet, toneel, biljard, klaverjassen, open eettafel en diverse feestelijke bijeenkomsten.
Maar wat is een buurtvereniging zonder de inzet van haar vrijwilligers? De heer en mevrouw Oudshoorn-van der Poel zijn onmisbaar en de spil van de vereniging. Al ruim 25 jaar, vanaf 1992 hebben zij het beheer van het buurtcentrum, maar ook voor die tijd waren zij actief als vrijwilliger.
Het echtpaar doet veel samen, maar hebben ieder ook hun eigen aandachtsgebied. Zo neemt mevrouw Oudshoorn het leeuwendeel van de schoonmaak voor haar rekening, is zij het financiële geweten van de Beheer commissie en geeft zij leiding aan de schoonmaakclub. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Toneelclub Keenom en verricht zij allerlei diensten voor de Dansstudio.
De heer Oudshoorn neemt de technische kant van het beheer voor zijn rekening, waaronder het klein en groot onderhoud. Hij zit ook in de beheercommissie en het tweewekelijkse groepenoverleg. Voor de kaartclub verzorgt hij de ledenadministratie, houdt de kas bij en draait bardiensten.
De heer J.W. Oudshoorn en mevrouw E.M. Oudshoorn-van der Poel worden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

N.C.M. (Norga) Simons (80 jaar)
Op 27 maart nam mevrouw Simons afscheid als commissielid. Lange tijd was zij de constante factor voor Groen Links. Vanaf 2006 was zij burgerraadslid en secretaris van de fractie. Maar niet alleen op politiek terrein is zij actief. Mevrouw Simons zet zich gedurende haar hele leven al in op sociaal terrein. Eerst beroepsmatig en als vrijwilliger en na haar pensionering uitsluitend als vrijwilliger. Ondanks haar hoge leeftijd zet zij zich nu nog steeds vele uren in voor anderen.
Vanaf 1990 was mevrouw Simons ruim 20 jaar de drijvende kracht voor Vluchtelingenwerk Wassenaar. Zij begeleidde mensen die de vluchtelingenstatus kregen zeer intensief. Van het inzamelen van goederen, zoeken van een school tot het oplossen van problemen als er schulden waren.
De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) kon ook 10 jaar rekenen op haar steun voor het project “Senioren assisteren Senioren”.
Vanaf 1990 was zij lange tijd de constante factor voor Groen Links als lid en secretaris in het afdelingsbestuur en vanaf 2006 is zij burgerraadslid en secretaris van de fractie. Na deze raadsperiode neemt zij afscheid.
Ook landelijk was mevrouw Simons actief in de Linker Wang en in de interkerkelijke werkgroep “De Arme Kant van Nederland”. Met anderen nam zij het initiatief voor de maandelijkse Stilte-acties tegen de armoede op het Plein in Den Haag.
Zij ontving de vrijwilligerspenning uit handen van oud wethouder Hans Hupkes en was een van de vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn-prijs. In 2011 werd zij door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar.
Mevrouw N.C.M. Simons wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.C. (Hans) van Spronssen (59 jaar)
Wat is een vereniging zonder haar vrijwilligers? De Wassenaarse Oranje Vereniging ‘Koningin Wilhelmina’ is heel blij met de inzet van de heer Van Spronssen, een zeer trouwe vrijwilliger. Vanaf 1987 tot heden is hij bestuurslid, 2e secretaris en overal inzetbaar tijdens Koningsdag en de jaarlijkse feestweek. Ook is hij secretaris van Volkstuindersvereniging Kokshorn en al vele jaren lid en penningmeester van het zangkoor Pro Deo.
De heer Van Spronssen is parttime in dienst bij de Parochie H. Augustinus als beheerder van de St. Willibrorduskerk. Hij vindt het vanzelfsprekend om meer uren te werken en taken te verrichten die niet bij zijn functie horen. Zoals de zorg voor het kerkhof; zowel het onderhoud als het contact met nabestaanden. Een ‘luisterend oor’ voor alle parochianen en indien nodig wordt hulp geboden of geregeld.
De heer J.C. van Spronssen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

D. (Deborah) Zoutendijk-Benjamin (60 jaar)
Al meer dan twintig jaar, zet mevrouw D. Zoutendijk zich vanaf 1994 geheel vrijwillig in voor de ‘Stichting Taal aan Zee’ en haar voorganger de ‘Stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen’ (OBV) in Den Haag. Dit is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie in Den Haag, die educatieve activiteiten verzorgt voor asielzoekers, vluchtelingen en geïsoleerde anderstalige vrouwen.
De eerste drie jaar gaf mevrouw Zoutendijk wekelijks Nederlandse les, daarna stapte zij over naar een begeleidende functie als trajectmanager. Zij begeleidt diverse leskoppels door de hele stad en heeft de verant­woordelijkheid voor het goed verlopen van de lestrajecten en de interactie tussen de koppels. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed verlopen van het volgsysteem. Naast genoemde vrijwilligersactiviteiten neemt zij ook zeer actief deel aan overleggen, intervisiebijeenkomsten, bijscholings- en vrijwilligersbijeenkomsten.
Mede dankzij haar inzet zijn vele geïsoleerde anderstalige vrouwen zelfredzamer geworden en kunnen daardoor beter participeren in de maatschappij.
Mevrouw D. Zoutendijk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.