zondag 09 mei 2021

R Rubrieken

Zelfstandige klinieken tonen minister Bruins voorbeeld zorg op de juiste plek

Wassenaar - Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vanochtend op uitnodiging van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) een werkbezoek gebracht aan Oogkliniek De Horsten in Wassenaar. De minister volgde tijdens het werkbezoek het zorgpad dat een staarpatiënt binnen de kliniek doorloopt; van intake en onderzoek tot operatie. De minister heeft in de praktijk gezien hoe ZKN-klinieken vorm geven aan het beleidsvoornemen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, met focus op kwaliteit en veiligheid. Uitkomstmetingen van de behandeling vormen daarin samen met de mate van patiënttevredenheid belangrijke bouwstenen. Deze informatie draagt bij aan het continue leren en verder verbeteren van de zorgverlening en aan ‘samen beslissen in de spreekkamer’.

Paulette Timmerman, directeur ZKN: “Het verheugt ons dat minister Bruins een werkbezoek bracht aan Oogkliniek De Horsten. Deze kliniek is een sprekend voorbeeld van een ZKN-kliniek waar focus op kwaliteit en veiligheid in de haarvaten van de organisatie zit. Gisteren hebben wij samen met andere partijen en minister Bruins het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022 ondertekend. Dit akkoord gaat over de ambitie om de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te maken. Deze noodzakelijke transformatie zorgt voor hogere kwaliteit en doelmatigheid en moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg waarborgen. Hiervoor moet nog wel het nodige gebeuren. Zelfstandige klinieken spelen een actieve rol in deze transformatie. Vandaag kon de minister zelf ervaren wat een ‘best in class’ kliniek te bieden heeft. We gaan graag met de minister verder in gesprek hoe ZKN-klinieken bij kunnen dragen aan het verder verbeteren van de zorg in Nederland.”

Tijdens het werkbezoek is aandacht gevraagd voor de onderscheidende positie van ZKN-keurmerk klinieken. Leden van ZKN werken stelselmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de patiënttevredenheid. ZKN-leden worden elk jaar door een onafhankelijke certificeringsinstantie getoetst. Deze constante focus op kwaliteit en voortdurend verbeteren werpt zijn vruchten af. ZKN-klinieken scoren significant beter dan klinieken zonder het ZKN-keurmerk. Dat bewijst Elseviers ‘Beste Klinieken 2018’ op basis van de IGJ sectorrapportage ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2016’.

Over ZKN
ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij behartigen als branchevereniging, sinds 1990, de belangen van onze leden. In 2018 heeft ZKN 138 leden met het ZKN-keurmerk en 8 kandidaat-leden, die samen 358 vestigingen door heel Nederland hebben. 94% van de ZKN-klinieken levert verzekerde zorg. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg. Zie voor meer informatie: www.zkn.nl