zaterdag 12 juni 2021

R Rubrieken

Financiële puinhoop in Wassenaar?

Wassenaar - Een degelijk verhaal lijkt de financiële uitleg van Hart Voor Wassenaar (HvW) in de Wassenaarse Krant van 30 mei j.l. over het vertrek uit de coalitieonderhandelingen. Reparatie: 15 % verhoging OZB enz. Maar berust dit wel op de juiste feiten ? Wordt niet onnodig angst ingeboezemd ? De door Provincie en Rekenkamer getoetste begroting 2018 is niet zo’n puinhoop als wordt voorgesteld maar behoeft wel verbetering.

Veel Wassenaarders zijn matig geïnteresseerd, maar HvW raakt wel een gevoelige snaar. Worden de aanwezige reserves gebruikt om, uit overwegingen van partijpolitiek gewin, de boekhouding er “fatsoenlijk uit te laten zien” terwijl bezuinigd moet worden om aan de feitelijke realiteiten te voldoen ?

De andere partijen moeten met een goed (ook cijfermatig!) onderbouwd en begrijpelijk artikel komen waaruit de werkelijkheid moet blijken. Niet een algemeen vaag artikeltje. Ik roep de partijen op, al dan niet gezamenlijk, daarmee te komen met duidelijke uitleg over de gevolgen van de eventueel te nemen maatregelen. Duidelijkheid in de politiek is van belang voor Wassenaar. Duidelijke financieel verantwoorde kaders zijn essentieel voor een stabiel bestuur en het behoud van onze zelfstandigheid. Durven de partijen die nu aan aan een coalitieaccoord werken (VVD, LokaalWassenaar !, CDA en D66) dat niet aan?

Misschien handelde HvW te impulsief, maar de werkelijkheid mag niet omfloerst worden met suikergoed en marsepein. Wassenaar is gediend met een toekomstgerichte beleidsvisie die de zittingsduur en politiek geharrewar van wisselende coalities verre overtreft. En daar hoort geen interen op de reserves bij. Financieel duurzaam dus.

Boet Derks