dinsdag 22 juni 2021

A Algemeen

Geluk op straat

Wassenaar - Charles Okello, toen 7 jaar oud, had geluk bij een ongeluk. Ik, Hilton Achilla, zag Charles liggen op een drukke straat in Kampala. Auto’s en boda-boda’s (transportbrommers) reden aan alle kanten om Charles heen. Zoals wel vaker was er niemand om Charles te helpen. Juist dan gaan mijn nekharen overeind staan. Een jonge knul, hopeloos alleen, in de steek gelaten door iedereen, die heeft mijn hulp nodig. Ik rende op een iets rustiger moment naar hem toe. Hij was tijdens het bedelen bij de verkeerslichten aangereden door een motor. Zijn beide benen bleken gebroken. Ik trok hem snel naar de kant. Hij schreeuwde het uit van de pijn, maar ik had geen andere keus.

Ik bracht Charles naar de kliniek, waar ik de specialist goed ken. De dokter keek zorgelijk en wilde Charles eerst alleen spreken. Hij kwam uit de kamer en zei tegen mij, ik wil de jongen alleen helpen als jij een goed thuis voor hem regelt. Hij heeft geen familie en niemand die voor hem zorgt. Hij kan niet terug naar de straat, dan loopt hij infectie op en zal mogelijk overlijden. Ik had intussen al een paar straatkinderen wonen op de Victory Primary School. Charles paste daar wel bij. Ik had op school ook een goed zorgende, wat oudere vrouw, die wilde Charles wel verzorgen.

Zo gezegd, zo gedaan. Charles is zo goed verzorgd, dat hij intussen alles weer kan doen. Hij voetbalt als de beste, heeft altijd een glimlach en doet het goed in groep 6. Hij is een open jongen en vertelt iedereen zijn verhaal van het straatleven en hoe hij bij Victory is gekomen. Een geluk na een ongeluk, noemt hij zijn verhaal.

Hilton Achilla is een warm mens. Charles is één van de 56 straatkinderen, die hij opvangt op het terrein van “zijn” Victory Primary School in Kampala in Oeganda. De school en het opvanghuis zijn gevestigd in gehuurde ruimtes, waar Hilton en de kinderen volgend jaar uitmoeten. Run for Rio steunt dit project en gaat sparen voor de nieuwbouw van de school en opvang voor straatkinderen. Help de straatkinderen in Kampala, stort uw bijdrage op NL57RABO0368010724 of NL21INGB0000193157 t.n.v. Run for Rio o.v.v. project Oeganda. Meer informatie kunt u vinden op www.runforrio.com.