donderdag 07 juli 2022

P Politiek

Zaterdagochtend 7 juli PvdA politiek café over coalitieakkoord in Rooie Cor

Wassenaar - Na ruim drie maanden is er dan eindelijk ook in Wassenaar een coalitieakkoord, VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar vormen een nieuwe coalitie. De PvdA heeft steeds gepleit voor een zo breed mogelijke coalitie maar helaas ontbrak bij de nieuwe coalitiepartijen daartoe de politieke wil. Een gemiste kans voor Wassenaar om te laten zien dat ondanks een versnipperd politiek landschap brede samenwerking ook in ons dorp mogelijk is.

De PvdA is niet enthousiast over het coalitieakkoord. Het staat vol van algemeenheden. Er wordt veel gesproken over samenwerking, maximaal benutten en optimaliseren maar het blijft gissen hoe dit wordt vormgegeven en wat de concrete resultaten moeten zijn.

Opvallend is dat de eigen kracht van de burger prominent wordt genoemd, alleen diegenen die hulp echt nodig heeft kunnen nog bij de gemeente aankloppen. Wat betekent dat voor de Wassenaarders die net iets boven het minimum verdienen? Hier lag een goede kans om een groep inwoners die in de knel zit wat meer lucht te geven.

Ook de woningbouwagenda is weinig ambitieus. Wassenaar heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. De nieuwe coalitie spreekt van een ambitieuze woningbouwopgave van 75 woningen per jaar, maar is weinig creatief. Geen woord over de vraag waar er woningen kunnen worden gerealiseerd! Verbijsterend genoeg wil men ook nog op de schaarse grond bouwen voor hoge inkomens terwijl daarvoor voldoende aanbod is.

De coalitie wil 100.000 euro investeren in een lobbytraject voor ondertunneling van de Rijksstraatweg. Hierna is het geld van Wassenaar op en moeten andere overheden de ondertunneling (een paar honderd miljoen) gaan betalen. Hoe geloofwaardig is dat?

Maar er is ook goed nieuws! Het nieuwe College houdt de jeugdsubsidie voor sportverenigingen staande, er komt een nieuwe sporthal, een openbaar toilet en meer fietsenstallingen. Theater ‘de Warenar’ mag blijven maar moet zich wel zelf kunnen bedruipen. Iets wat nog een hele uitdaging zal blijken. Al met al staat er veel op het spel in de komende jaren. De PvdA zal kritisch maar constructief het nieuwe college volgen.

De PvdA fractie gaat graag met u in gesprek over het coalitieakkoord en de mogelijke implicaties daarvan. Wij willen dat graag met u a.s. zaterdag 7 juli van 10.00 uur tot 11.30 uur doen in café Rooie Cor aan de Haven.

U bent van harte welkom.
De PvdA fractie
Jan van Noort, Inge Bunte, Henri van Smirren