zaterdag 02 juli 2022

P Politiek

Hans en Gisela Mulder stappen uit Hart voor Wassenaar

Wassenaar - Wij betreuren het ten zeerste dat Hans en Gisela Mulder hebben besloten HartvoorWassenaar te verlaten. En nog meer dat zij hun zetels in de raad willen houden in plaats van terug te geven aan de partij waarvoor zij in de gemeenteraad gekozen waren.

De vele kiezers die HartvoorWassenaar van de zesde naar de tweede plaats hebben gebracht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, hebben gekozen voor de doelstellingen en denkbeelden van die partij, en daarna pas voor de mensen die op de lijst stonden.

De reden die zij opgeven voor hun vertrek – dat HartvoorWassenaar niet meedoet aan de coalitie – is niet overtuigend. Eerder lijken persoonlijke motieven een rol te spelen. Het huidige coalitieakkoord kan HartvoorWassenaar deels steunen, want afgezien van de financiële paragraaf lijkt het sterk op het programma dat HartvoorWassenaar met VVD en CDA onderhandeld hebben.

HartvoorWassenaar heeft bewust gekozen voor de oppositie. We hebben lang overwogen om met VVD en CDA een coalitie aan te gaan. Wij wilden die verantwoordelijkheid graag dragen, maar niet tegen iedere prijs.
Met name onze zorgen over de financiële toekomst, en het verschil van inzicht daarover met andere partijen, maakten dat we uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om niet op het pluche te gaan zitten, maar Wassenaar en de Wassenaarders te dienen vanuit de oppositie.

Het hele team van HartvoorWassenaar zal zich de komende 4 jaar op solide wijze inzetten om de doelstellingen van HartvoorWassenaar te realiseren.
En die doelstellingen zijn: Een zelfstandig Wassenaar, goed bestuur, een groene gemeente en respect voor de Wassenaarder.

Het team van HartvoorWassenaar,

Sjaak de Vaal, Kitty Corel, Peter Knijnenburg, Chris van Putten, Ber Wesselingh, Joost van Rossem, Anneke Konst, Maria Ruijgrok, Henri Hendrickx, Jacques Ruigrok.