zaterdag 23 januari 2021

K Kunst & cultuur

Romantische harp klanken in de Dorpskerk

Wassenaar - Zaterdag, 14 juli, speelt in de ‘Promenadeconcerten in de Dorpskerk’ de harpiste Wendy Rijken. Van 16.00 tot 16.30 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een open-deur-collecte om deze concerten mogelijk te maken. Wendy is een professionele harpiste, die al vele jaren optreedt in onze Promenadeconcerten.

Haar fraaie harpspel en haar charmante verschijning hebben in die jaren veel ‘fans’ in Wassenaar opgeleverd. Ook haar leuke, mondelinge, toelichtingen op de stukken die zij speelt, draagt bij tot een bijzondere, muzikaal hoogstaande, happening. A.s. zaterdag brengt Wendy Rijken een programma met mooie werken van romantische Franse en Duitse componisten. Haar prachtige harp, tot in de kleinste hoeken van de kerk hoorbaar, en haar leuke verhalen zijn een buitenkansje voor de Wassenaarse muziekliefhebbers om, aan het einde van de zaterdagmiddag om vier uur, even te genieten van harpklanken in de fraaie akoestiek van onze Dorpskerk.