zaterdag 17 augustus 2019

P Politiek

Heeft het verleden in het heden een toekomst?

Wassenaar - Vorige week werden wij als raadsleden toegesproken over de mogelijke verkoop van de bunker van Seyss Inquart. Wanneer je net als ik opgroeit in een militaire gemeente zoals Den Helder, ken je de bunkers en weet wat er zich heeft afgespeeld. Je wordt in jouw jeugd regelmatig geconfronteerd met de schietoefeningen en uniformen. Nu is het tegenwoordig behoorlijk afgezwakt met het uiterlijk vertoon en de stemmen verstommen over wat voor gruwelijke dingen zich hebben afgespeeld. De overleveringen die in families verstilt.

Wanneer wij in vrijheid nog enkele maanden geleden de slachtoffers van juist de Tweede Wereldoorlog herdachten, begint er ook langzamerhand in Nederland een andere toon te klinken. Eentje waar we met z’n allen voor moeten waken.

De afgelopen week zijn er weer kinderen opgepakt. Niet omdat zij iemand beroofd hebben of vandalisme of drugs gebruikt. Nee, omdat ze hier geboren zijn maar hun ouders als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en nu teruggestuurd worden.

Jarenlang hebben zij zich “gewoon’ Nederlander gevoeld. Meegedaan op school, samen gevoetbald met andere kinderen en zich veilig gewaand.

Nu zonder ook maar een knuffelbeer of iets van zichzelf om zich te kunnen troosten opgepakt en in detentie gezet. Zonder afscheid te kunnen nemen van hun klasgenootjes, vriendjes en buurtgenoten.

Weggerukt uit de Nederlandse samenleving.

Er is op internet een actie gaande en die heet: actie.degoedezaak.org

Onder de naam “Ze zijn al thuis” roepen ze op om alle gemeenten een kinderpardongemeente te laten worden en ik moedig u aan om deze in ieder geval te lezen en wellicht aan hun verzoek te voldoen: schrijf de burgemeester, wethouders en raadsleden dat er een motie moet komen om Wassenaar actief een kinderpardongemeente te laten worden.
Laten we herinneren wat de bunker van Seyss Inquart allemaal vertegenwoordigd en waar het symbool voor staat en dus nimmer verkocht mag worden aan particulieren.
Dat wij beseffen dat in ons heden het verleden langzaam terug begint te komen en wij moeten hoeden dat de toekomst van kinderen, onze kinderen, bestaat uit dezelfde gruwelijkheden en schendingen van de Rechten van het Kind.
Opdat wij niet vergeten.

Brenda Hagen
Fractie Hagen

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief