zaterdag 24 juli 2021

A Algemeen

Meer kinderen doen mee in Wassenaar! Vraag het kindpakket aan voor komend schooljaar

Wassenaar - Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Dat betekent vaak veel extra kosten. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat een hele opgave. De gemeente heeft voor de kinderen uit deze gezinnen het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van dit pakket. Daarnaast komen kinderen op het basisonderwijs vanaf komend schooljaar ook in aanmerking voor het Kindpakket. Dit is mogelijk door extra structureel geld vanuit het Rijk.

Vanaf 1 augustus 2018 komen gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het Kindpakket. Op dit moment ligt de inkomensgrens nog op 110%. “Het is belangrijk dat kinderen onbezorgd mee kunnen doen met activiteiten op school, sport en de maatschappij, ook als hun ouders een laag inkomen hebben. Het is mooi dat we dit in Wassenaar mogelijk hebben kunnen maken. Met de verruiming van de inkomensgrens kunnen we meer kinderen ondersteunen”, aldus wethouder Inge Zweerts de Jong.

Kindpakket
Het Kindpakket is een verzamelnaam van een aantal regelingen dat ervoor zorgt dat alle schoolgaande kinderen tot 18 jaar, uit gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de tegemoetkoming voor sporten, meegaan op schoolreis, muziek maken, een laptop -of een fiets kopen et cetera. De gemeente Wassenaar vindt het belangrijk dat inwoners de regelingen van het Kindpakket kennen én er gebruik van maken.

Aanvragen
Is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm en voldoet u aan de andere voorwaarden (zie www.lv.nl/kindpakket)? Dan kunt u als inwoner van de gemeente Wassenaar het Kindpakket vanaf 1 augustus aanvragen via de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.lv.nl/kindpakket) of telefonisch via 14 070. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt het Kindpakket aanvragen via de Flitsbalie (www.lv.nl/flitsbalie).

Mogelijk door extra geld van het Rijk
De uitbreiding van het Kindpakket is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen.