zaterdag 18 september 2021

K Kunst & cultuur

Oldtimerdag met Wassenaarse Belderspuit

Wassenaar - Afgelopen zaterdag vond in op het Markterrein de Oldtimerdag plaats. Tijdens deze oldtimerdag presenteerde het brandweermuseum Wassenaar in samenwerking de stichting Historisch Brandweermaterieel de Wassenaarse handspuit uit 1880.

In 1880 besloot het college van B&W de gemeenteraad voor te stellen 2470 gulden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van twee grote brandspuiten. Beide brandspuiten zijn gebouwd door H.Belder brandspuitenfabriek in Amsterdam. In 1893 besloot men de spuiten op een door paarden getrokken kar te plaatsen.

Beide brandspuiten zijn nog in goede staat en in beheer bij respectievelijk het brandweermuseum Wassenaar en de stichting Historisch Brandweermaterieel. Afgelopen zaterdag was de de Belderspuit te zien op het markterrein en voor deze gelegenheid ingespannen met een paard.

Tijdens de geslaagde Oldtimerdag konden de bezoekers dus kennismaken met de brandbestrijding zoals die eind 19 eeuw werd georganiseerd en hoe men destijds in staat was een brand te blussen.

Veel meer brandblusmiddelen zijn te zien in het Brandweermuseum Wassenaar zie www.brandweermuseumwassenaar.nl. Mocht u het gemist hebben, de Belderspuit is ook te zien op de 112dag op 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag.