donderdag 21 oktober 2021

E Events

Kennismaking SKW met waarnemend burgemeester en nieuwe wethouder

Wassenaar - Op maandag 3 september zullen op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) de waarnemend burgemeester, de heer Frank Koen, en de nieuwe wethouder, mevr. Lia de Ridder van o.a. Zorg, Volkshuisvesting en Onderwijs zich voorstellen.

Mevr. De Ridder zal in kort bestek ingaan op de plannen van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders op het terrein van het SKW, dit op basis van het Coalitieakkoord 2018 – 2022. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 3 september van harte welkom.