woensdag 28 oktober 2020

N Nieuws

Topprioriteit voor bedrijven: Voorschoten en Wassenaar bereikbaar houden

Wassenaar - Na de drukbezochte avonden vorig jaar organiseren Ondernemend Wassenaar (OW) en Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) voor hun leden en andere plaatselijke ondernemers op woensdagavond 12 september van 18 tot 20 uur in Restaurant De Bijhorst in Wassenaar opnieuw een bijeenkomst over de mobiliteit in de regio. Om te horen over de voortgang van de werkzaamheden aan de RijnlandRoute en de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen voor de (gedeeltelijke) ondertunneling van de A44/N44. Want het verkeer blijft de bedrijven zorgen baren. Het groeiende aantal files in de omgeving maakt beide dorpen in hun ogen steeds moeilijker bereikbaar en minder aantrekkelijk om te wonen en te werken.

De RijnlandRoute kan, wat de ondernemers betreft, dan ook niet snel genoeg klaar zijn. Tijdens de bijeenkomst hoopt men te vernemen dat de werkzaamheden minstens volgens de planning verlopen en hopelijk zelfs vlugger. En mochten er zaken veranderd zijn sinds de vorige bijeenkomst, dan hoort men dat ook graag. Ook met de ondertunneling van een zo lang mogelijk deel van de A44/N44 mag als het aan de bedrijven ligt liever vandaag dan morgen worden gestart. Zij het natuurlijk dat de werkzaamheden ook zo min mogelijk overlast mogen geven. Beide ondernemersverenigingen zijn blij dat er nu in ieder geval een plan ligt en hopen met behulp van een drukbezochte avond opnieuw een duidelijk signaal af te geven dat een goede bereikbaarheid voor de Voorschotense en Wassenaarse ondernemingen van levensbelang is.

De leden van beide clubs ontvangen per email een uitnodiging. Andere ondernemers kunnen zich op de sites van beide verenigingen (www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl en www.ondernemendwassenaar.nl) aanmelden. Zij vinden daar ook meer informatie over het programma.