zondag 02 oktober 2022

E Events

Ouderenbonden Wassenaar organiseren themamiddag laatste levensjaren

Wassenaar - De 3 ouderenbonden, KBO/PCOB en WASBO, in Wassenaar organiseren op woensdag 31 oktober 2018 een thema- en discussiemiddag. Daartoe hebben zij het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord benaderd om voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren, hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan? In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd.

Mevr. Dr. D.P. Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek en recht in het LUMC houdt een inleiding over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren. Na een korte pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een forum van deskundigen bestaande uit: dhr. Peter Jue, klinisch geriater van het Alrijne ziekenhuis; mevr. Jacqueline Zinkweg, huisarts en vanuit de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) dhr. Jaap van Riemsdijk. Het forum zal worden bevraagd door dhr. Ton Kohlbeck.

Het begrip voltooid leven heeft het ‘lijden aan het leven’ van ouderen op de kaart gezet, maar tegelijkertijd leidt datzelfde begrip tot veel discussies en ook onbegrip. Want het is zeker niet altijd duidelijk wat we er precies mee bedoelen. Ook heeft het geleid tot een nadruk op euthanasie als ‘logische weg’ bij een stervenswens. Die insteek kantelt nu veel maatschappelijke en beroepsorganisaties deze ingeslagen weg niet lijken te ondersteunen als de weg die gelopen moet worden.

De middag wordt gehouden in de theaterzaal van de Warenar op woensdag 31 oktober 2018 en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Wassenaar en De Kracht van Wassenaar. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de entree is gratis. Een kopje koffie/thee wordt u aangeboden. De sluiting is gepland om 17.00 uur.

(Peter Knijnenburg)