dinsdag 19 oktober 2021

P Politiek

D66: iedereen doet mee!

Wassenaar - Donderdag op de Nationale Coming Out Dag wapperde op het gemeentekantoor de regenboogvlag. Een mooi symbool waarmee wij aandacht vragen voor onze LHBTI inwoners. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. In ons coalitieprogramma staat dat Wassenaar de rijkssubsidie aanvraagt om als “regenbooggemeente” meer activiteiten te kunnen organiseren voor onze LHBTI inwoners. De norm is dat iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele geaardheid, geslacht of gevoelens. Tijdens de laatste commissievergadering Sociaal Domein heeft Lokaal Wassenaar! aan het college gevraagd of de subsidie al is aangevraagd en welke activiteiten er kunnen worden verwacht. De wethouder gaf aan dat er eerst een programma moet worden opgesteld voordat subsidie kan worden aangevraagd en dat het college nu eerst nog druk aan de slag is met het collegeprogramma.

Maar je heb geen subsidie nodig om je betrokkenheid bij dit onderwerp aan te geven. Zaterdag werd bij de Kieviten aan het begin van de (oefen)wedstrijden de regenboogvlag gehesen. Aan mij was de eer om dit samen te doen met een van de leden van de commissie Sportiviteit & Respect van de Kieviten. De Kieviten zegt hierover op haar website: “Bij de Kieviten wappert zaterdag 13 oktober de regenboogvlag. De Kieviten vindt het belangrijk dat een ieder, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich welkom voelt bij de vereniging. Op 11 oktober was het de jaarlijkse Nationale Coming Out Dag en de Kieviten wil graag een bijdrage leveren aan inclusiviteit in de hockeysport.” De Kieviten kan trots zijn op deze open houding naar dit maatschappelijke onderwerp.

In een interview in het AD van 11 oktober met COC voorzitter Haaglanden Arnout van Kooij werd ten onrechte Wassenaar niet genoemd in het rijtje van gemeenten die meedoen aan het initiatief om de regenboogvlag te hijsen. Misschien is de oorzaak van dit misverstand dat we ons nog niet voldoende hebben gemanifesteerd als “regenbooggemeente”.

D66 zal erop toezien dat wij volgend jaar als gemeente in de aanloop naar 11 oktober en op de Coming Out Dag zelf, nog meer aandacht besteden aan het onderwerp acceptatie van en respect voor onze LHBTI inwoners. We verwachten een goed uit te voeren paragraaf over dit onderwerp in het collegeprogramma en zullen bewaken dat er meer activiteiten worden georganiseerd. Ten slotte wil ik hier graag alle verenigingen in Wassenaar oproepen om volgend jaar het goede voorbeeld van de Kieviten te volgen.

Marion Gout-van Sinderen
Raadslid D66