zondag 17 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Fatsoen.

Wassenaar - De Normen en Waarden van HartvoorWassenaar. In de afgelopen jaren heeft HartvoorWassenaar bijna wekelijks in DWK een artikel gepubliceerd. We hebben nooit, maar dan ook nooit, iemand persoonlijk aangevallen of trachten te vernederen. Dat hoort niet bij ons. Wij communiceren over onze analyses, onze visie. Soms doen we dat scherp, maar altijd met fatsoen, en gericht op de inhoud.

Zo staan wij er in.

Coalitievorming
Vooraf aan de coalitie onderhandelingen hebben wij gezegd dat als we er in stappen, we er in blijven. Weglopen kan niet.
Wij willen graag de verantwoordelijkheid nemen en betrouwbaar zijn. Voor een dorp in balans.

We hebben lang onderhandeld over de financiën. Maar over de resultaten zijn we nooit echt tevreden geweest. En we hebben toen met tegenzin ingestemd met de financiële paragraaf.
Kort daarna passeerde een aantal dingen waardoor ons vertrouwen in de goede afloop sterk afnam. We hebben toen besloten dat we alleen mee wilden doen wanneer we vooraf zeker wisten dat er een goed financieel beleid zou zijn. En dat kon alleen maar wanneer alle partijen een verhoging van de OZB van 15% accepteerden. Als niet, dan zonder ons.
We hebben hier geen spijt van. We zijn liever de partij die het goed snapt en er wat van zegt dan dat we in het keurslijf moeten stappen waarin dingen slechts worden gedicteerd. Dat twee raadsleden, een echtpaar, andere belangen heeft en anders denkt dan de grote meerderheid binnen HartvoorWassenaar, nemen we op de koop toe.

Nadat we er uit stapten.
Nadat we er uit stapten, is er nog veel gebeurd.
En als we 4-5 jaar vooruitkijken hebben we een helder beeld van hoe die er uit gaan zien en we weten dat we onze handen vol zullen hebben.

Het artikel van VVD en CDA
Het artikel van VVD en CDA is dom. Heel dom. We weten al jaren dat wanneer iets smeuïgs in Wassenaar gebeurt, voordat je het weet de landelijke pers met een rel komt.
En we vinden het heel erg dom om dit te doen nu dat binnen een maand besloten wordt of Wassenaar de komende jaren zelfstandig blijft.
De politieke conclusie die we trekken: Dit is een verontrustend domme zet van het leiderschap van VVD en CDA. Het maakt dat we ook sterke twijfels hebben bij datzelfde politieke leiderschap.

Het is ook heel erg onfatsoenlijk. Het is Wassenaar onwaardig. Wij vragen ons werkelijk af waarom de behoefte bestaat om zo iets te schrijven.
Als VVD en CDA in hun eigen kracht en kwaliteit geloven, hebben ze dit soort teksten niet nodig..

HartvoorWassenaar gelooft wel in haar eigen kracht, kwaliteit en fatsoen.

HartvoorWassenaar, partij 2 van Wassenaar.
Voor een dorp in balans.