woensdag 28 september 2022

P Politiek

HARTvoorWASSENAAR HAD TOCH GELIJK!

Wassenaar - Woensdag 17 oktober verscheen op wassenaarders.nl een bericht van de fractievoorzitters van VVD en CDA getiteld “De feiten over de OZB en Hendrickx (HartvoorWassenaar)”. Dit stukje kwam dezelfde dag ook in de Wassenaarse Krant. Het artikel in de DWK was gekuist, maar het webbericht was een persoonlijke aanval op onze fractievoorzitter en bevatte beledigende opmerkingen die juridisch als smaad zijn te kwalificeren. Juist omdat ze ongefundeerd en feitelijk fout zijn.

Er stond bijvoorbeeld: “Hendrickx kan slecht samenwerken”, waarbij als bewijs werd aangevoerd dat twee raadsleden zijn weggelopen. Dit is misleidende onzin. Ten eerste hebben de twee opgestapte raadsleden vier jaar lang als commissielid goed met hem samengewerkt. Die samenwerking was zelfs zo goed dat een van die twee, die bij de verkiezingen niet direct gekozen was, het gegund werd om toch raadslid te worden. Ten tweede werken de overgebleven fractie en kandidaat-raadsleden nog steeds goed samen met Henri Hendrickx. Zij hebben in een persbericht van 29 juni het weglopen van de Mulders betreurd en Hendrickx openlijk gesteund.
HartvoorWassenaar heeft als principe dat ze nooit op de persoon speelt en altijd zakelijk blijft in haar kritiek. Juist nu we tegenover de provincie moeten bewijzen dat Wassenaar een stabiele bestuurscultuur heeft en zelfstandig kan blijven, moeten we het politieke debat beschaafd houden. Na een gesprek met de burgemeester hebben het CDA en de VVD het smaadschrift intussen laten verwijderen van wassenaarders.nl.

Dus waarom deze aanval op Henri Hendrickx en HartvoorWassenaar? Het is duidelijk dat we een open zenuw hebben geraakt bij VVD en CDA die zowel hun eigen verkiezingsbeloftes als het coalitieakkoord breken. Want in dat akkoord staat zwart-op-wit dat de OZB niet verhoogd zal worden, hoogstens met het inflatiepercentage. Inderdaad vallen de inkomsten van de precariobelasting weg, maar pas in 2022. Waarom moet de OZB dan nu al verhoogd worden terwijl we tot die tijd nog jaarlijks €1,8 miljoen aan precario krijgen? Omdat er structurele tekorten zijn in de begroting. Dat had Henri Hendrickx in mei al gezien en daarom stelde hij toen een verhoging van de OZB-opbrengst voor, maar daar wilden VVD en CDA niet aan en braken ze het overleg met HartvoorWassenaar af. Zes maanden later zien ze de noodzaak ook en stellen ze alsnog een OZB-verhoging voor. Daarmee bewijzen ze het gelijk van HartvoorWassenaar, en breken hun eigen belofte.

Chris van Putten en Joost van Rossem,
burgerraadsleden van HartvoorWassenaar