donderdag 23 september 2021

P Politiek

D66: Wassenaar, schoon en duurzaam; aan de orde in Begrotingsraad!

Wassenaar - De D66-motie “statiegeldalliantie” is 18 september jl. raadsbreed aangenomen. Het college heeft Wassenaar nu aangesloten bij de Statiegeldalliantie, gericht om overheid en samenleving te laten werken aan een schonere leefomgeving: ga bewuster om met zwerfafval van plasticdrinkflesjes en drinkblikjes.
Maar ook huisafval Plastic-, Metaal- en Drinkpakkenafval (PMD) vraagt onze aandacht.

Die PMD-bakken bij o.a. de supermarkten zijn onderdeel van het geldende beleid van de gemeente, genaamd “omgekeerd inzamelen”: inwoners verzamelen groente- fruit- en tuinafval (gft) en papier & karton in verschillende containers. Plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) ook apart. Wat er overblijft als restafval gaat naar ondergrondse verzamelcontainers in de buurt.

Ook in Wassenaar is daar een aanzet toe gegeven. In afwachting van het volledig operationeel zijn van het systeem, zijn als overgangsmaatregel de grote PMD-bakken geplaatst.

Kerntaak van de gemeente is om het afval op te (laten) halen en te laten verwerken om ons schone dorp ook schoon te houden. Avalex is nu de partij waarmee we gaan bekijken, samen met onze vijf partnergemeenten, hoe de dienstverlening voor wat betreft het ophalen van afval kan worden verbeterd. Of gaan we ook andere partijen benaderen? De VVD gaf vorige week een aftrap voor die discussie met het artikel: “Afvalbaas of baas over afvalbeleid”.

De vraagstukken die we moeten oplossen zijn complex: blijven we met de andere partnergemeenten samen optrekken? Wat is het beste vooraf scheiden, zoals daar nu een begin mee is gemaakt of nascheiden en dus alles maar weer bij elkaar gooien...niet goed voor het milieu...

Het realiseren van de milieudoelstellingen, het beheersen van de kosten en het motiveren van onze inwoners om ook hun steentje verder bij te dragen vraagt om oplossingen die goed doordacht moeten worden. Wij zijn dan ook positief over het resultaat dat wij hebben geboekt samen met onze partnergemeenten om wat langer de tijd te nemen om verschillende scenario’s nader uit te werken. We gaan ervan uit dat Avalex nu snel met voorstellen komt die op maat per gemeente toegepast kunnen worden, zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen.

Voorop staat betrouwbare dienstverlening en geen concessies doen op het behalen van de milieudoelstellingen. D66 vindt dat in ieder geval flexibiliteit en keuzevrijheid onderdeel moet zijn van het aanbod van de dienstverlenende partij. Dat zou zo maar met Avalex kunnen zijn.

D66 fractie.