zaterdag 24 juli 2021

N Nieuws

Bijeenkomst Vrienden van Wassenaar zeer druk bezocht!

Wassenaar - Op maandag 19 november organiseerden de vrienden van Wassenaar een bijeenkomst in de Warenar, waarbij alle wethouders en burgemeester Koen waren uitgenodigd om een toelichting te geven op hun portefeuille en de invulling daarvan zoals afgesproken in het coalitie-akkoord.
Interim-voorzitter van de VVW, Bart van Leeuwen, opende de bijeenkomst en deelde mede, dat het eerste deel van de bijeenkomst plenair zou zijn. De wethouders en de burgemeester konden afzonderlijk hun betoog houden waarna vanuit de zaal vragen konden worden gesteld.

Wethouder Caroline Klaver vertelde, dat vanuit de provincie was aangegeven, dat als Wassenaar zelfstandig wilde blijven, er wel samenwerkingsverbanden binnen de regio gezocht moesten zijn. Ook moet Wassenaar aantrekkelijker gemaakt worden voor mensen van buiten Wassenaar en moet het centrum aantrekkelijker gemaakt worden.

Vraag uit zaal: Hoe het sluipverkeer in te dammen in Wassenaar. De wethouder geeft aan, dat dit hoge prioriteit heeft en dat diverse mogelijkheden worden onderzocht.
Wethouder Inge Zweerts de Jong benadrukte het belang van wijken en buurten. De Wassenaarders moeten actief betrokken zijn bij de plannen voor hun gemeente. Ook asielzoekers en statushouders vallen in haar portefeuille. Er wordt nu met brede steun vanuit de bevolking gewerkt aan de opvang in Duinrell.

Vraag uit de zaal: Hoe komt de gemeente (de burgemeester) erbij, dat het opvangen van asielzoekers breed gedragen wordt in Wassenaar? De vraagsteller wil hier graag een gesprek over hebben. De wethouder zegt toe een afspraak hiervoor te zullen maken.
Wethouder Hubert Schokker gaf aan, dat de Wassenaarse begroting door de provincie als gezond wordt gezien. Zaken als de Warenar worden opgenomen in een meerjarig investeringsplan.

Vraag uit de zaal: Moet u voor de meerjarige investeringen ook de reserves aanspreken? Antwoord : ja, maar we sparen ook weer door nieuwe investeringen.
Wethouder Kees Wassenaar gaf aan, dat er minder strikt om moest worden gegaan met vergunningen en staat voor deregulering. Ook moet er meer gebouwd worden met name in de sociale sector. Wassenaarders met goede ideeën worden zeker gehoord.

Vraag uit de zaal: Mogen we er van uit gaan, dat de procedure over het behoud van de Perzische tuin, die nu al 4 jaar bij de gemeente ligt, door deze versoepeling van de regels nu spoedig zijn beslag gaat krijgen? De wethouder geeft aan zo spoedig mogelijk een gesprek hierover aan te gaan met de betreffende partij om op korte termijn tot een toezegging te komen.
Wethouder Lia de Ridder gaf een uitgebreide uitleg op haar veelomvattende portefeuille. Zaken als WMO, ouderenzorg en cultuur worden in de komende tijd uitgebreid onder de loupe genomen.

Vraag uit de zaal: Hoe gaat u het belang van het behoud van de Warenar bepalen? Antwoord: wij gaan in overleg met alle gebruikers van de Warenar.
Burgemeester Koen stelde, dat de veiligheid een punt van aandacht is en blijft. De ambtelijke samenwerking met Voorschoten wordt opnieuw besproken. De gemeenteraad is bezig een profielschets op te stellen voor de nieuwe burgemeester. Deze zal uiteindelijk via een uitgebreide procedure zijn beslag moeten krijgen in september 2019. Burgemeester zijn in Wassenaar is zeker geen makkelijke taak en er moet veel tussen de klippen door gezeild worden.

Vraag uit de zaal: Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat we dit keer wel een goede burgemeester krijgen? De raad heeft meerdere keren gefaald in het opstellen van een goede profielschets. Antwoord: De profielschets wordt door meerdere instanties beoordeeld en uiteindelijk ook door de commissaris van de koning. Een garantie is er natuurlijk nooit.

In het tweede deel van de bijeenkomst kon men één-op-één vragen stellen aan de wethouders en de burgemeester.

Toegezegd werd, dat binnen het college besproken zal worden of een periodieke terugkoppeling in deze vorm naar de Wassenaarse bevolking over het gevoerde beleid wellicht een goed idee is.
Al met al was het een geslaagde en informatieve avond.