zondag 17 februari 2019

S Sport

Sportverenigingen helpen mee aan oproep voor nieuwe pleegouders

Wassenaar - Vorige week was de kick-off van de week van de Pleegzorg. Sportverenigingen werden opgeroepen om een sporthek te doneren. Er kwamen verschillende reacties: Wethouder Inge Zweerts de Jong hing bij Sportvereniging De Kieviet het eerste spandoek op. Ook werden pleegouders in Wassenaar verrast met een boeket bloemen als blijk van waardering.

Wethouder Inge Zweerts de Jong: “We willen dat alle kinderen in Wassenaar veilig opgroeien. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Zo zijn er kinderen die niet thuis kunnen wonen. En daar zijn pleegouders voor nodig. Het is goed om te zien dat we samen met verenigingen in ons dorp aandacht kunnen vragen voor pleegouders.”

Pleegouders zijn hard nodig
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 23.000 pleegkinderen. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders is afgelopen jaar toegenomen, dankzij alle gezamenlijke inspanningen. Toch is er helaas nog steeds een tekort aan pleegouders. Ook in de regio Den Haag wachten kinderen op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!

Pleegouder zijn kan ook voor een weekend
Odette Perik heeft recentelijk een kind opgevangen in het kader van de crisispleegzorg. “Ik vond het een hele mooie ervaring. Het was intensief maar zo mooi om te zien hoe een kind weer opbloeit. Het is een ervaring die je leven meer kleur geeft.” Jeugdformaat is de organisatie die pleegzorg regelt. Je kunt pleegouder zijn voor een langere periode maar ook opvang voor een weekend is van harte welkom. Odette Perik: “Jeugdformaat is zeer professioneel en biedt goede begeleiding. Er zijn in Wassenaar vast meer mensen die de tijd en ruimte hebben om een kind een of meer weekenden per maand op te vangen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie om pleegouder te worden of wilt uw vereniging wellicht ook een sporthek doneren? Kijk voor meer informatie op www.supergewonemensengezocht.nl/