zondag 17 februari 2019

P Politiek

Kijkje in de keuken bij de CDA-fractievoorzitter

Wassenaar - De fractievoorzitter van het CDA-Wassenaar, Ronald Everard, heeft de afgelopen periode genoten van de lokale politiek. Voor hem was het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar de reden om weer politiek actief te worden. “Ik wil Wassenaar de komende periode bewijzen dat we niet alleen super lokaal zijn, maar ook het verschil maken met de Wassenaarders!” Wat doet een CDA fractievoorzitter in zo’n 1½ week?

Besturen
Vergaderen in het afdelingsbestuur. Het bestuur wordt sinds kort geleid door Dienke Dekker. In het bestuur zitten ook twee jongere CDA-leden Henk Tukker en Sabrina Everard. “Altijd genieten als we met elkaar bespreken wat we samen gaan doen om het verschil te maken in ons dorp, met zowel ervaren rotten als jonge talenten!”

Wassenaar blijft zelfstandig
De volgende dag gingen we met een flinke delegatie naar het Provinciehuis. Met de fractieleiders van 8 politieke partijen en de beide afgesplitste lokale groepen, wethouders, de griffier, de gemeentesecretaris en onze waarnemend burgemeester Frank Koen op bezoek bij onze Commissaris van de Koning. “Ben helemaal blij dat we nu op zoek kunnen gaan naar een eigen burgemeester en Wassenaar zelfstandig blijft! Topresultaat behaald.”

Coalitieoverleg
Na de commissievergaderingen is het goed om als fractievoorzitters van VVD, LW!, CDA-Wassenaar en D66 bij elkaar te komen. We willen met elkaar het dorp verder brengen en zelfstandig houden. Het coalitieakkoord staat als een huis en is de basis voor een uitstekende samenwerking. De volgende dag overlegd met alle Wassenaarse fractievoorzitters.

MRDH
De volgende dag was Everard als vertegenwoordiger van de Wassenaarse gemeenteraad in de adviescommissie Economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) actief. Er stonden twee belangrijke punten op de agenda: stimulering van de campussen en de aanpak van kantoren- en industrielocaties. Raadsleden van alle MRDH-gemeenten hebben daarin het bestuur geadviseerd. “Gaaf om met zoveel raadsleden te werken aan onze regio. Echt genieten dat bijna alle adviezen de volgende dag zijn overgenomen!”

CDA lokalo’s
Een vereiste om zelfstandig te blijven als Wassenaar is dat we ook regionaal kunnen samenwerken. Dat betekent voor de fractievoorzitter van het CDA dat hij geregeld overlegt met zijn 11 CDA collega-fractievoorzitters uit de regio. Vrijdag jl. waren zij op bezoek bij de Campus in Westland. “Helemaal uniek wat daar gebeurt. De Horti en de school met 1.400 MBO-leerlingen. Trots op onze unieke regio”. We hebben daar ook met ons enthousiaste Europarlementslid Annie Schreier-Pierik van gedachten gewisseld over de politiek.