Skip to content

HartvoorWassenaar: HartvoorWassenaar

6 mei 20242 minute read

In de ruim 10 jaar dat HartvoorWassenaar bestaat, hebben we een aantal gouden regels gehanteerd.

We hebben die regels altijd vastgehouden. Eén van de belangrijkste regels is dat we ons nooit richten op individuele personen. Wij zullen nooit in een artikel slecht spreken over mensen of hen in een kwaad daglicht stellen.

Inhoud

Het gaat ons om de inhoud van de besluiten die genomen moeten worden. Geen politieke spelletjes, we analyseren waar het ons om gaat, beoordelen het en nemen een standpunt in.

Dat is de kern van onze stijl.

De Raad

In de raad gaan we in debat met de andere partijen, met inachtneming van alle spelregels. We zijn oppositiepartij, maar bij 70-80% van de voorstellen stemmen we voor, omdat ze goed genoeg zijn. En we zijn, goed beargumenteerd, tegen bepaalde voorstellen. Dat is hoe het gaat in de democratie.

Belofte aan onze kiezers

We hebben een verkiezingsprogramma waardoor mensen op ons gestemd hebben. Voor het goede van Wassenaar en de Wassenaarders.  We handelen volgens dat verkiezingsprogramma. Wanneer we te veel van dat verkiezingsprogramma en onze waarden moeten inleveren, kiezen we voor oppositie.

Communiceren

We schrijven bijna iedere week een artikel, wat geplaatst werd in De Wassenaarse Krant en op Wassenaarders.nl.

In deze artikelen geven we onze meningen en standpunten weer. Op deze wijze communiceren we, net als via de sociale media, met de Wassenaarders. De Wassenaarse Krant weigert echter, sinds kort, artikelen van politieke partijen te plaatsen.

De democratie werkt

Het team van HartvoorWassenaar zorgt er voor dat de democratie zo goed als mogelijk werkt. En niet in de achterkamertjes plaatsvindt. Duidelijk en open.

Recente publicaties          

We hebben kennis genomen van recente publicaties over HartvoorWassenaar en haar partijleider in de Wassenaarse Krant. Met afschuw stellen we vast dat onwaarheden en halve waarheden worden gepubliceerd. Zonder dat ons commentaar is gevraagd. Wij hebben een zeer ander beeld van de werkelijkheid.

We werpen de uitingen verre van ons.

Fundamentele waarden

We zijn van mening dat vrije communicatie een van de belangrijkste fundamenten is van een goede en goed gedijende democratie. Oprechtheid, eerlijkheid, openheid en respect voor eenieder vinden we heel belangrijke eigenschappen voor de leden van ons team. Daar staat ons hele team voor. Het wordt gedragen door ieder lid van onze fractie. De grootste fractie in de Wassenaarse gemeenteraad. En solide. Dat zijn we en dat blijven we.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top