dinsdag 13 april 2021

P Politiek

Tijdelijke opvang vluchtelingen op Duinrell

Wassenaar - Voor de 11e keer biedt Wassenaar tijdelijke opvang aan asielzoekers op Duinrell, nu het COA Wassenaar opnieuw heeft verzocht om tijdelijk asielzoekers op te vangen tot en met 8 april 2019. De eerste circa 100 asielzoekers zijn inderdaad deze maand aangekomen.

Die tijdelijke opvang is hard nodig, aangezien het COA tijdelijk extra opvangplekken nodig heeft omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang, omdat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen langer moeten wachten op een woning door krapte op de woningmarkt, en de doorlooptijd voor asielaanvragen langer is dan gewenst.

Wassenaar beschikt met Duinrell over een unieke locatie die de mogelijkheid biedt om opvang te bieden een groep mensen die leeft in onzekerheid over hun toekomst. Vluchtelingen, waarvan velen op de vlucht voor oorlogsgeweld of andere vormen van geweld en onderdrukking. In het debat rond de opvang van vluchtelingen hoor je vaak alleen op luide toon de tegenstanders. Daarom wil D66 Wassenaar een ander geluid laten horen. Het grootste deel van de asielzoekers dat aankomt in Nederland, is daadwerkelijk op de vlucht voor oorlogsgeweld of politieke onderdrukking en heeft dus recht op asiel. Voor die mensen willen wij er zijn. Moeten wij er zijn.

Op deze manier draagt ook Wassenaar bij aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om goede crisis- en noodopvang te organiseren, zodat er niemand op straat hoeft te slapen.

D66 Wassenaar vindt het belangrijk dat er goede opvang is met draagvlak onder de lokale bevolking en dat er direct gestart moet worden met de integratie. Daar kunnen wij als hechte gemeenschap op vele manieren actief aan bijdragen, ook al is het maar tijdelijk, door vluchtelingen gastvrij te verwelkomen en te betrekken bij de vele activiteiten en verenigingen die ons dorp rijk is. Wassenaarders hebben zich ook de vorige keren van hun beste kant laten zien!

D66 Wassenaar