donderdag 06 mei 2021

E Events

Vertrek ds. Marthe de Vries Afscheidsdienst zondag 13 januari 2019, 14.30 uur

Wassenaar - Met ingang van 1 januari 2019 vertrekt ds. Marthe de Vries uit Wassenaar. Zij is met ingang van die datum beroepen in de Remonstrantse Gemeente in de Utrechtse Geertekerk. Gedurende elfeneenhalf jaar is Marthe werkzaam geweest bij de Vrijzinnigen NPB Wassenaar, waar haar warme betrokkenheid, groot enthousiasme en onvermoeibare inzet node gemist zal worden. Er was binnen (en buiten) onze geloofsgemeenschap enorm veel waardering voor haar vieringen op de zondag, de vele kringen die onder haar leiding stonden, haar cursussen en lezingen en last but not least voor haar pastorale werk. Ook in de Wassenaarse Raad van Kerken droeg Marthe zeer actief haar steentje bij.

Op zondag 13 januari vindt om 14.30 uur in het kerkgebouw van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar aan de Lange Kerkdam 46 haar afscheidsdienst plaats. Na afloop is er ruim de gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Namens onze gehele geloofsgemeenschap wens ik Marthe heel veel succes in haar nieuwe functie. Wij willen haar graag van harte bedanken voor alle mooie jaren waarin wij haar onze voorganger mochten noemen. Wij hopen haar als gastpredikant nog regelmatig in ons midden te mogen begroeten.

Karin Vogelaar, voorzitter Vrijzinnigen NPB Wassenaar