Ga naar hoofdinhoud

D66: constructieve samenwerking

23 januari 20192 minute read

Wassenaar – De gemeentebegroting voor 2019 – goedgekeurd eind oktober – heeft in de raad van december zijn definitief beslag gekregen. Nadat de provincie Zuid-Holland duidelijk had gemaakt dat enkele voorgestelde bezuinigingen concreter moesten worden ingevuld, is dit voortvarend opgepakt door het college. Het resultaat is dat we nu – evenals de jaren hiervoor – een gemeente zijn zoals vele andere gemeenten: we worden achteraf gecontroleerd op naleving van onze begroting door de provincie. De technische term hiervoor is repressief toezicht. Dit in tegenstelling tot preventief toezicht: in die situatie moeten de begroting of wijzigingen daarvan vooraf de goedkeuring krijgen van de toezichthouder, de provincie in dit geval. Voor Wassenaar zou dit een grote bedreiging zijn voor de wens die alle partijen in de Raad hebben onderschreven: een zelfstandig Wassenaar. Even voor de volledigheid: andere smaken zijn er niet. Er is of repressief toezicht of preventief toezicht.

Is er nu helemaal niets aan de hand met onze begroting? Jawel, en dat blijkt ook uit de lange brief die de provincie aan ons schreef: de kern is dat er in de meerjarige begroting evenwicht is tussen de geraamde inkomsten en uitgaven, maar dat op de korte termijn dit nog niet het geval is. Dat komt omdat dit college moedige keuzes heeft gemaakt om schoon schip te maken en daarnaast geen toevallige meevallers meer gebruikt voor dekking van structurele kosten. Omdat het belangrijk is voor de goede samenwerking met de provincie hebben verschillende fracties, waaronder D66, voorgesteld de provincie uit te nodigen in een commissievergadering. Dan kunnen raadsleden concrete vragen stellen en voorkomen we eindeloze debatten over de intenties van de provincie.

In mijn bijdrage in de jl. commissie Bestuur en Middelen, heb Ik alle fracties opgeroepen goed samen te werken bij het belangrijke onderwerp van een blijvend gezonde begroting. Het is een van de sleutels voor onze zelfstandigheid. Politieke profilering rond de begroting staat een zelfstandige toekomst in de weg. Ik kijk uit naar een constructieve aanpak van de uitdagingen die onze begroting in zich heeft, zowel binnen de raad als in gesprek met de provincie. Tot slot: de provincie stelt dat Wassenaar een gemeente is met een solide financiële uitgangspositie. Laten we hier samen verder op bouwen. Met een groot aantal investeringen voor de boeg – zoals bijvoorbeeld de nieuwe sporthal – is er veel werk te verzetten.

Marion Gout-van Sinderen
Raadslid d66

Tags

D66SamenwerkingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top