Skip to content

Lokaal Wassenaar! doet voorstellen voor nog betere zorg

11 februari 20192 minute read

Wassenaar – De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Als u hulp nodig heeft kunt u een aanvraag voor zorg indienen bij de gemeente. Een consulent van de gemeente bekijkt samen met u tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek welke zorg gegeven kan worden op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Jeugdwet. Het gesprek leidt tot een hulpaanvraag.

De rekenkamercommissie heeft onlangs onderzoek verricht naar de wijze waarop hulpaanvragen in Wassenaar kunnen worden gedaan. Over het algemeen is de rekenkamer heel positief over de manier waarop het aanvragen van hulpverlening in Wassenaar geregeld is. Er waren slechts enkele minpuntjes. Maria Bellekom–Vogels van Lokaal Wassenaar! heeft tijdens de vergadering Sociaal Domein woensdag jl. enkele vragen hierover aan de wethouder gesteld.

De vragen betroffen de “vindbaarheid” van de aanvraag van hulp op de gemeentelijke website, het belang van een cliëntondersteuner en het maken van een verslag van het gesprek.

De “vindbaarheid” op de website
Lokaal Wassenaar! pleit ervoor dat de plek waar een aanvraag via de gemeentelijke website kan worden gedaan beter vindbaar wordt. Het online aanvragen van een keukentafel gesprek moet tevens eenvoudiger worden. Voor mensen zonder DigiD is het heel moeilijk om een hulpaanvraag in te dienen. Lokaal Wassenaar! vindt dat een telefonische aanvraag ook mogelijk moet zijn.

Het gesprek zelf
De gemeente moet de aanvrager erop wijzen dat hij/zij gebruik kan maken van een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook moet de gemeente het belang van zo’n ondersteuner benadrukken. Wij hebben de wethouder verzocht om aan de cliënten, ter voorbereiding op het gesprek, vooraf een checklist te sturen van de onderwerpen die ter sprake zullen komen.

Verslaglegging
De Gemeente is verplicht om van ieder gesprek een verslag te maken. Lokaal Wassenaar! heeft verzocht om het verslag direct na afloop van het gesprek te bespreken met de cliënt. Eventuele onjuistheden kunnen dan direct worden gecorrigeerd. Het ondertekenen van het verslag kan als een aanvraag voor hulp beschouwd worden, hetgeen tijdwinst oplevert.

De wethouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd de suggesties in overweging te nemen. Maria Bellekom-Vogels van Lokaal Wassenaar! zal deze toezegging uiteraard nauwlettend volgen. Mocht u problemen ondervinden met een aanvraag dan hoort zij dat graag, maria.bellekomvogels@lokaalwassenaar.nl of 06 51 35 9334.

De fractie Lokaal Wassenaar!

Tags

LWRWassenaarZorg
Gerelateerde artikelen
Back To Top