q Sociale nieuwbouw is een verantwoorde keuze - Wassenaarders.nl Skip to content

Sociale nieuwbouw is een verantwoorde keuze

3 april 20193 minute read

De afgelopen tijd zijn er nogal wat stukken verschenen over de gemeente die uitverkoop houdt ten gunste van de Wassenaarse woningcorporaties. Het beeld dat daarin wordt geschetst verdient ons inziens op z’n minst enige nuance.

Volkshuisvesting is een gemeentelijke taak en de corporaties voeren die uit. Daar worden prestatieafspraken over gemaakt. Een daarvan is, dat minimaal 25% van de nieuwbouw sociaal is. Een andere afspraak is dat voor sociale nieuwbouw, sociale grondprijzen gelden. Dat ligt vast in een – door de gemeenteraad vastgestelde – grondprijsbrief.

Er zijn weinig bouwlocaties, vaak gaat het dan ook nog om particulier bezit. Dan is het wel zo verantwoord dat als de gemeente aan de ene kant grond verkoopt voor dure woningbouw zoals bij het zwembad, aan de nadere kant grond tegen sociale prijzen aan woningcorporaties wordt aangeboden. Wij geven toe: de bedragen zijn laag in verhouding tot wat er te verdienen valt als je villa’s bouwt. Maar er moeten ook Wassenaarders met een klein inkomen gehuisvest worden.

Dat brengt ons bij een ander punt: bij nieuwbouw is het zeer wel mogelijk alle woningen aan Wassenaarders toe te wijzen. Dat is o.a. op de locatie Bellesteijn gebeurd.
De in de Huisvestingswet en Woonruimteverordening opgenomen 25% lokaal maatwerk wordt in de diverse artikelen totaal verkeerd uitgelegd; alsof standaard 75% van vrijkomende huurwoningen naar mensen uit Haaglanden gaat. In de praktijk wordt ruim 50% verhuurd aan Wassenaarders. Dan tellen wij ‘terugkeerders’ die elders wonen nog niet mee. Woningzoekenden die in Wassenaar willen wonen en dus op woningen in Wassenaar reageren kunnen daar ook terecht. Dat dit soms even kan duren is niet uniek voor Wassenaar en geldt voor de hele regio. Er wordt domweg (te) weinig gebouwd en er komen steeds minder woningen vrij. In de jaarverslagen van de corporaties kunt u hier cijfers over terug vinden.

Tenslotte nog de opmerkingen over verkoop. Grote eengezinswoningen die feitelijk niet meer sociaal zijn worden verkocht onder voorwaarden. Daar bouwen wij kleine huurwoningen voor starters voor terug, evenals woningen voor senioren. Daar is in Wassenaar behoefte aan. Aan de nadere kant is er behoefte aan betaalbare koopwoningen voor doorstromers met een beperkt inkomen. Daar voorzien wij in door woningen ‘onder voorwaarden’ te verkopen. De prijs is lager, huurders uit een sociale huurwoning gaan voor en de woning blijft beschikbaar voor de betaalbare voorraad door middel van een terugkoopbeding.

Dit beleid van de corporaties is dus een twee snijdend mes: bouwen voor starters met een beperkt inkomen en verkopen aan starters op de koopmarkt die willen doorstromen. Met dit beleid verdwijnen geen woningen; er wordt in feite een keten aan woningzoekenden bediend, met voor elke doelgroep een specifiek product.

Wij hopen dat deze publicatie verhelderend is en misverstanden over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, de rol van de corporaties én de kansen van Wassenaarders op de lokale woningmarkt, op te ruimen. Als dit vragen oproept zijn wij altijd bereid deze te beantwoorden.

Wassenaarsche Bouwstichting en Wbv. St. Willibrordus

Tags

O&O gebouwPolanencentrumWoningbouwWoningbouwvereniging
Gerelateerde artikelen
Back To Top