Skip to content

Afspraken Valkenburg: een dilemma

4 april 20193 minute read

Ondanks positieve punten als niet bouwen tot aan de gemeentegrens, geen hoogbouw bij Wassenaar en groen blijven van het drone-testveld geeft de indicatieve begrenzing niet overal de door ons gewenste groene buffer breedte van 1500m.

Er zijn nu meerdere partijen, ieder met een eigen agenda en Wassenaar is niet de leidende partij. Duidelijk is dat de anderen zeggen bij afwijzing van de Afspraken zonder Wassenaar door te zullen gaan. Dit zet Wassenaar buiten spel en wij komen pas in beeld als partijen ons nodig hebben. Wanneer dit is, is speculatief.

Veel punten zijn nog indicatief. Het betreft vooralsnog Afspraken over inpassing van de Unmanned Valley. Belangrijke zaken als verkeer zijn nog niet geregeld. Doorgaan biedt kansen voor Wassenaar maar vraagt wel om vertrouwen en duidelijke uitgangspunten. De toelichting op de Afspraken geeft hieraan richting.

Valkenburg leeft erg in de publieke opinie. Op basis van inhoud en vanuit Wassenaar bezien, waren er argumenten om de Afspraken af te wijzen. De reden van Lokaal Wassenaar om de Afspraken te steunen was minder een inhoudelijke, maar meer een politieke afweging. Terugkijken heeft geen zin. Het is de huidige situatie die ter besluitvorming in de raad voorlag en niet de door ons gewenste.

Hoe bereiken wij het meeste voor Wassenaar: Wij willen invloed hebben op de invulling van de indicatieve zonering en bij belangrijke beslissingen, zoals het verkeer. Op veranderende inzichten willen we actief inspelen. Niet meedoen betekent geen invloed. Toenemend sluipverkeer is voor ons het ergste scenario.

Alhoewel er geen zekerheid is dat meepraten meer zal opleveren, zien wij meer toekomst in het steunen van de Afspraken en meedoen, dan onszelf buiten spel te zetten. Ook houden wij te allen tijde de zeggenschap over invulling op ons grondgebied.

Om het Wassenaarse belang optimaal te dienen is het essentieel dat de wethouder de Raad vanaf nu zeer nauw betrekt bij alle verdere fasen. Een solistisch optredende wethouder creëert en heeft geen draagvlak. Maak gebruik van de kennis die er bij raadsleden is.

Wij hebben een sterk en gedreven team nodig.Wij realiseren ons dat bij sommigen onze keus tot kritiek en teleurstelling zal leiden. Wij beseffen ook dat de ambitie in het coalitieakkoord hoger lag. Er is hier helaas geen sprake van een absolute waarheid. Democratie is soms de kunst van het haalbare.

Alhoewel de emotie soms anders zegt, kiezen wij voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en steunen de Afspraken. Dit laat overigens onverlet het respect voor anderen die tot een andere afweging en keuzes komen.

Fred Weyn
Fractievoorzitter Lokaal Wassenaar!

Tags

Lokaal WassenaarPolitiekWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top