Skip to content

PvdA: Mensen met de laagste inkomens kunnen op ons rekenen!

7 april 20192 minute read

De Partij van de Arbeid heeft zich ingezet voor verbetering van de financiële positie van mensen die problematische schulden hebben en moeten leven van een bijstandsuitkering.

Wij vinden dat mensen die het water tot aan de lippen staat niet nog dieper in de problemen mogen komen, zeker niet door toedoen van de overheid, in dit geval de gemeente Wassenaar. Die paste de wettelijke ‘beslagvrije voet’ van 90% toe. Dat wil zeggen dat 10% op de uitkering werd ingehouden om daarmee schulden af te lossen. Bijstandsgerechtigden met schulden hielden daardoor te weinig geld over om van te leven.

Naar verwachting zal eind 2019 een nieuwe wet inzake de beslagvrije voet ingevoerd worden. Staatsecretaris Van Ark (VVD) vroeg gemeenten onlangs om alvast een beslagvrije voet te gaan hanteren van 95% van de bijstandsnorm. De PvdA verzocht het college daarom om de beslagvrije voet met ingang van uiterlijk 1 mei naar 95% te brengen.

Op de VVD na vonden de partijen in de raad dit een sympathiek initiatief van ons. De woordvoerder van de VVD vond ons voorstel maar “goedkoop bier” omdat niet duidelijk was wat de consequentie voor de gemeentelijke begroting was. Wethouder Zweerts de Jong was echter wel gevoelig voor de argumenten van de PvdA en dat de financiële consequenties voor mensen met het allerlaagste inkomens haar wel duidelijk zijn. Ze liet weten dat er voor de gemeente geen onoverkomelijke gevolgen waren en besloot tot onze grote vreugde de belastingvrije voet al per 1 april (geen grap) te verhogen naar 95% . De PvdA is de wethouder zeer erkentelijk.

Jan van Noort, Marvin van der Nat en initiatiefneemster Inge Bunte

Tags

Gemeente WassenaarPvdA
Gerelateerde artikelen
Back To Top