Skip to content

Gemeente Wassenaar start aanvullend onderzoek parkeersituatie Dorpshaven

16 april 20192 minute read

De gemeente Wassenaar start een aanvullend onderzoek rondom de parkeersituatie Dorpshaven. Het onderzoek moet een beter beeld opleveren van de benodigde parkeercapaciteit. Signalen vanuit de bewoners en ondernemers zijn aanleiding voor het onderzoek.

Er is met name kritiek op de 41 parkeerplaatsen die in de inrichtingsvisie van de kop van de haven naar de gemeentewerf worden verplaatst. Er zijn al een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd, maar zowel bewoners als ondernemers vrezen dat dit onvoldoende is. De gemeente bekijkt nu op welke wijze in samenwerking met betrokkenen een onderzoek rondom de parkeersituatie kan worden vormgegeven.

Werken aan gezamenlijk belang
Wethouder Kees Wassenaar: ‘De signalen nemen we uiterst serieus. Daarom zullen we op korte termijn opnieuw met de ondernemers in contact treden. Ook gaan we binnenkort weer in gesprek met de inwoners en het ontwerpteam. We hebben een gezamenlijk belang bij de functie en kwaliteit van de Dorpshaven. Een positief leef- en ondernemersklimaat kan alleen in goede samenwerking tot stand komen. Daarom roepen we ondernemers ook op om te komen met concrete initiatieven voor ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de gezamenlijk geformuleerde ambities voor het gebied.’

Proces
Voorstellen die bij kunnen dragen aan de ambities voor het gebied en versterking van de kwaliteiten van de Dorpshaven kunnen tot 1 juni worden ingediend via e-mail (dorpshaven@wassenaar.nl) of per post (Gemeente Wassenaar, t.a.v. Ruud van der Mark, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar). Mogelijk kunnen de betreffende initiatieven nog worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan Dorpshaven. Het college wil het ontwerp bestemmingsplan in het najaar publiceren.

De daadwerkelijke uitvoering van de plannen voor de openbare ruimte is afhankelijk van het nog vast te stellen investeringsprogramma. Door andere noodzakelijke investeringen, zoals de kademuren, zijn de financiële middelen beperkt. De gemeenteraad neemt hierover in juni een besluit.

Kijk voor meer informatie op www.dorpshavenwassenaar.nl.

Tags

DorpshavenHavengebiedWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top