Skip to content

Op 23 mei kiezen we voor Europa

23 mei 20192 minute read

Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch. Over onze toekomst in een nog vrijer, schoner, veiliger en welvarender Europa. Voor een sterk Nederland hebben we niet minder, maar juist meer Europa nodig. Daarom was, is en blijft D66 de meest pro-Europese partij.

Een democratisch en transparant Europa
Onze nationale politiek is niet meer los te zien van Europese politiek. D66 vindt het daarom vanzelfsprekend dat we op steeds meer thema’s ook Europese beslissingen nemen. Maar bij een veranderende wereld horen ook institutionele hervormingen.

Hoewel de controlerende rol van het Europees Parlement en van de nationale parlementen groter is geworden, is het vertrouwen in de Europese democratie laag. De opkomst bij de recente Europese verkiezingen was gemiddeld slechts 43 procent. Onder jongeren nog lager. Dit opkomstpercentage bedreigt de legitimiteit van het Europees Parlement. Het is onacceptabel een nieuwe generatie Europeanen voor Europa te verliezen, zeker nu grensoverschrijdende thema’s steeds belangrijker worden. De Europese Unie moet daarom transparanter en democratischer worden. Door betere controle en invloed op besluitvorming, maar ook door effectievere handhaving van Europese regelgeving.

We maken ons hard voor een sterker Europees Parlement met meer bevoegdheden. Ook is er binnen Nederland een scherpere controle nodig op wat de Nederlandse regering in Brussel doet. Beter zicht en controle op de besluitvorming bij de EU geeft meer ruimte voor een sterkere Unie.

Europa is nooit af
Samenwerken in de EU betekent dus ook samenwerken aan een ander en beter Europa. De Europese Commissie moet efficiënter, sturender, en afrekenbaar worden. D66 wil ook af van de maandelijkse verhuizing van het Europarlement van Brussel naar Straatsburg.

Voor overal jezelf kunnen zijn
D66 strijdt voor vrijheid voor iedereen. Wij bewaken belangrijke rechten als privacy, persvrijheid en gelijke rechten voor vrouwen en LHBTI’ers. In een vrij Europa moet iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn.

Voor een schoon klimaat
Europa moet alles doen voor een schone toekomst. De klimaatdoelen van Parijs halen. De Europese natuur beschermen. De omslag maken naar schone energie. Door innovatie zorgen voor duurzame groei, banen en welvaart. Wij maken Europa klimaatkoploper.

Voor onze stem in de wereld
Voor internationale problemen bestaan al lang geen nationale oplossingen meer. Alleen gezamenlijk maken we een vuist tegen de grootmachten om ons heen. Samenwerken in Europa is goed voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart.

Kies 23 mei voor Europa. Stem D66!

Tags

D66EuropaVerkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top