Skip to content

Lokaal Wassenaar op bezoek bij Camping Duinhorst

24 mei 20192 minute read

Onlangs brachten fractie- en bestuursleden van Lokaal Wassenaar een bezoek aan Camping Duinhorst. Na een rondleiding over het prachtig aangelegde en goed onderhouden campingterrein dat beschikt over een mooi nieuw buiten-zwembad en als geheel goed past binnen de omgeving werden met de gastheren diverse zaken besproken.

Zo zouden er plannen worden gemaakt om het gedeelte van de Buurtweg tussen de Zijdeweg en de fietsbrug aan te pakken. Lokaal Wassenaar kent deze plannen niet. Wel is in het coalitieakkoord opgenomen dat alternatieve ontsluitingsmogelijkheden voor de Buurtweg zullen worden onderzocht. Zodra die mogelijkheden meer concreet beschreven zijn zal de gemeenteraad hier nadrukkelijk bij betrokken dienen te zijn.

Een onderwerp wat vele bewoners van Duindigt aangaat is de herontwikkeling van de renbaan. In recente commissie- en raadsvergaderingen is de toekomst van renbaan Duindigt aan de orde geweest. Daarbij zijn door de gemeenteraad globale uitgangspunten vastgesteld voor verdere ontwikkeling. Met als belangrijke voorwaarde dat de renbaan behouden blijft. Bij de nota met kaders voor het gebied die aan de raadsleden werden voorgelegd was ook een concept plan gevoegd. Lokaal Wassenaar heeft nadrukkelijk aangegeven dat het kan instemmen met de kaders maar absoluut niet met het bijgevoegde conceptplan van de initiatiefnemers.

Zoals zo vele omwonenden van de renbaan die Lokaal Wassenaar heeft gesproken begrijpt ook het management van de camping dat er iets moet gebeuren. Zowel voor de camping als overige omwonenden is het van groot belang dat er geen nadelige effecten worden ervaren als gevolg van bebouwing op het terrein van de renbaan. De natuur- en ecologische waarden en zichtlijnen die in de kaders zijn opgenomen zijn daarbij wellicht een goed uitgangspunt om met de gemeente in gesprek te gaan over de toekomstige ontwikkelingen. Zowel qua bebouwing, groen als ontsluiting.

Lokaal Wassenaar zal er op toezien dat bij alle plannen die voor dit gebied worden gemaakt  nadrukkelijk met de opvattingen van alle belanghebbenden – dus ook omwonenden en bedrijven aan de Buurtweg – rekening wordt gehouden.

De fractie van Lokaal Wassenaar

lokaal wassenaar wuinhorst

Tags

DuindigtDuinhorstLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top