Skip to content

Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving heeft nieuw bestuur

14 juni 201952 second read

De buurtvereniging Kerkehout en omgeving heeft een nieuw bestuur. In april deelde het toenmalige bestuur op de algemene ledenvergadering mee dat het voltallig zou aftreden. Om tot een nieuw bestuur te komen werd Jon Bakker tot informateur benoemd.

Het streven was om voor de zomervakantie weer een nieuw bestuur te hebben. En dat is ruimschoots gelukt. Zodoende kon op woensdag 12 juni tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur worden voorgesteld aan de leden van de buurtvereniging.

Het nieuwe bestuur ziet er, met unanieme goedkeuring van de vergadering, als volgt uit: (interim) voorzitter Saskia Merbis, Anja Kleinveld als secretaris en de financiën worden beheerd door Kitty Oosterveer. Verder telt het bestuur nog drie leden die als voornaamste taak hebben het contact onderhouden met de diverse groepen die actief zijn in de buurt. Dit zijn: Anneke Verweijden, Gabrielle van Leeuwen en Bas van der Hulst. Het bestuur wordt verder ondersteund door Bianca en Benno Hogewoning voor de ledenadministratie, Gerke Henkes voor de techniek en het contact met de gemeente en Jon Bakker als adviseur.

Tags

BuurtverenigingKerkehoutWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top