Ga naar hoofdinhoud

De Partij van de Arbeid en het handhaven van het fietsverbod in de Langstraat

21 juni 20192 minute read

Enige weken geleden heeft de PvdA door middel van schriftelijke vragen aangedrongen bij het college van B&W om het fietsverbod in de Langstraat beter te handhaven. Hierop werd als antwoord gegeven dat “de handhaving van het fietsverbod in de Langstraat is nog steeds een prioriteit is. De handhaving van het fietsverbod in de Langstraat wordt steeds afgewogen tegen andere prioriteiten.

Vanwege de afsluiting van de Storm van ‘s- Gravesandeweg is er de eerste maanden van 2019 relatief veel capaciteit gegaan naar het in goede banen leiden van de verkeersstroom in Wassenaar. Na de beëindiging van deze verkeerswerkzaamheden is er direct weer capaciteit ingezet op onder andere het handhaven van het fietsverbod in de Langstraat. Er staan ook weer specifieke controles ingepland”.

Op onze vraag of het college aanleiding ziet om de tekst op de verkeersborden begrijpelijker te maken was het antwoord “de tekst op de borden is begrijpelijk is voor het publiek. Ook voor de handhavende taken volstaan de borden en de teksten daarop.”

Tot op heden zijn er wel enige controles door de BOA’s gedaan, maar de praktijk wijst uit dat er nog veel gefietst wordt in de Langstraat waardoor het winkelend publiek hinder ondervindt. Bovendien worden er nog steeds fietsen geparkeerd in de Rijnsburgpassage wat leidt tot een rommelige situatie en beperking van de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, of met een rollator of wandelwagen. De volgens ons onduidelijke tekst op verkeersborden wordt niet aangepast en de handhaving van het fietsverbod en parkeerverbod is ontoereikend. Gezien het antwoord van het college lijkt dat zo te blijven. Toch hopen we dat het College hier meer aandacht aan de problematiek. Volgens het College zelf mag immers handhaving geen dode letter zijn.

Tags

FietsverbodLangstraatPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top