Skip to content

Is er nog een reddingsboei voor de WRB?

27 juni 20193 minute read

De wens tot professionalisering door het bestuur van de Wassenaarse ReddingsBrigade is al jaren de oorzaak is van het dalend aantal vrijwilligers. Bestuursvacatures kunnen eveneens in toenemende mate niet afdoende opgevuld worden. Dat daarmee de inzetbaarheid (en de veiligheid op het strand) een steeds groter probleem wordt is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden.

Het bestuur is vleugellam en de leden zijn ontevreden. Nadat eerst besloten werd om als proef samen te werken met de KNRM werden toen al aan de vrijwilligers hogere eisen gesteld. Inmiddels is er een Lifeguard contract afgesloten met nog strengere eisen. Een van die eisen gaat over de bezetting voordat de post open mag. Ook zijn familieleden niet meer welkom op de post. Hierdoor lopen de bezettingsproblemen tot ongekende hoogte op. Het is de vraag of de WRB dit seizoen nog wel kan functioneren. DLW heeft hierover deze week raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Gelukkig ligt het strand van de Wassenaarse Slag in een kom waardoor het relatief veilig is. In sommige nabijgelegen gemeenten is de KNRM verantwoordelijk voor de veiligheid. Daar is het een professionele (en betaalde) organisatie. In Wassenaar is de WRB een vrijwilligersorganisatie. De strengere eisen zijn inmiddels voor de vrijwilligersorganisatie bijna onoverkomelijk.

De gemeente heeft een wettelijke taak voor de veiligheid op het strand en heeft deze taak aan de WRB overgedragen. Wassenaar geeft de WRB hiervoor jaarlijks circa 30.000 euro subsidie. DLW is van mening dat als je als gemeente een wettelijke taak overdraagt er geen sprake zou moeten zijn van subsidie maar dat alle kosten gedragen moeten worden. Wassenaar wil de WRB wel een nieuwe en permanente strandpost geven, kosten circa 500.000 euro. Vermoedelijk willen dan alle strandexploitanten een permanent paviljoen hebben. Permanente paviljoens moeten verder uit elkaar staan maar de ruimte waar paviljoens mogen staan is begrensd. Resultaat is dan dat de exploitanten een kleinere oppervlakte kunnen innemen. Overigens is de gemeente hierover al een jaar of 10 bezig met een nog steeds niet gepresenteerde Strandnota!

De KNRM kan in een noodsituatie de taken van de WRB overnemen maar dat kost de gemeente door de professionele bezetting veel geld. De andere oplossing is terug naar de vrijwilligersorganisatie die de WRB altijd al was. Eerst maar dit probleem oplossen voordat we gaan nadenken over de een nieuwe huisvesting voor de WRB? Mogelijk belangenverstrengelingsprobleem is wel dat de nieuwe burgemeester Leendert de Lange ook bestuurslid is van de Reddingsbrigade Nederland.

Ben Paulides/ fractievoorzitter DLW
www.democratischeliberalen.nl

Tags

DLWStrandnotaWassenaarWRB
Gerelateerde artikelen
Back To Top