Skip to content

Afvalgerommel in de coalitie

8 juli 20192 minute read

Vorige week besprak de commissie Fysieke Leefomgeving het trots door de coalitie aangekondigde alternatieve uitvoeringsplan voor huisafval, ofwel “het intensiveren van bronscheiding.” Eerst gaf de directeur van Avalex een presentatie. Tot zijn recente vertrek verdiende hij meer dan premier Rutte. Geen wonder dat Avalex-gemeenten de hoogste afvalstoffenheffingen van Nederland kennen, met Wassenaar voorop.

Hij roemde alle gezette stappen zoals de gewijzigde structuur en het nieuwe systeem waarbij elke dienst van Avalex een prijskaartje heeft en elke gemeente kiest welke diensten ze afneemt. Een mooi plan maar ondertussen gaan onze lasten volgens de kadernota wel met ruim zes ton per jaar omhoog. Daarnaast wilde hij de gemeenten minder directe invloed op de bedrijfsvoering geven door Avalex om te vormen tot een BV. Het college had daarbij slechts enkele detailopmerkingen. Wel was er een verschil van inzicht tussen de coalitiepartijen onderling en met het college: mw. Gout van D66 wees er op dat dit bij ProRail niet had gewerkt en het ministerie het beheer juist weer naar zich toetrok. En zij kan het weten want zij zat in de directie.

Een verder verschil van inzicht bleek bij het alternatieve plan voor het inzamelen van PMD. Het college stelt voor iedereen in Rijksdorp en Wassenaar-Zuid daarvoor een vierde bak te geven. Gemakkelijk want dan wordt alle afval aan huis opgehaald en hoeft men niet meer met PMD-afval naar een containerstraat. Op de vraag van HartvoorWassenaar wie voor die extra service aan 1100 villabewoners ging betalen antwoordde de wethouder: alle Wassenaarders, middels hun jaarlijkse heffing. Ook vroegen wij naar de definitie van Wassenaar-Zuid. Volgens een bij het voorstel horend plaatje was dat alles zuidelijk van de Lange Kerkdam. Zijn dat echt maar 1100 huishoudens?

Het pikantste kwam nog. Hoewel de coalitiepartijen het collegevoorstel voor verdere bronscheiding steunden pleitte de VVD opeens voor nascheiding op termijn. Dat wil zeggen: alle restafval en PMD in de grijze bak. Onzes inziens terecht want dat is goedkoper en beter voor het milieu.

HartvoorWassenaar zegt al jaren dat nascheiding – paradoxaal genoeg – milieuvriendelijker en goedkoper is en heeft destijds als enige partij tegen PMD-bronscheiding gestemd. Voortschrijdend inzicht dus bij de VVD! Maar hun standpunt wijkt wel af van het collegevoorstel. Niemand begrijpt dit. Hoe kan je aan de Wassenaarders uitleggen dat ze nu moeten scheiden en straks niet meer?

Hoeveel woorden moeten we nog aan dit onderwerp vuil maken?

HartvoorWassenaar, Joost van Rossem
voor een dorp in balans

Tags

AfvalscheidingAvalexHVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top