Skip to content

Lokaal Wassenaar; altijd in de buurt

15 juli 20192 minute read

Deze week was Lokaal Wassenaar in de buurt Kerkehout. Enkele raads- en bestuursleden van Lokaal Wassenaar hebben j.l. zaterdag een bezoek gebracht aan Sportvereniging Wassenaar. Zij hebben daar met het bestuur van SV Wassenaar gesproken over het voornemen van SV Wassenaar en buurtvereniging Kerkehout om samen een “Buurthuis van de toekomst” te bouwen. Onder de titel “De toekomst maken wij samen” hebben de sport- en buurtvereniging en de Wassenaarse Bouwstichting beschreven waarom een samenwerking van deze partijen belangrijk is voor de leefbaarheid in Kerkehout.

De verantwoordelijk architect heeft tijdens het bezoek van Lokaal Wassenaar een uitgebreide toelichting gegeven op het plan. Dat betreft het slopen van de twee huidige clubgebouwen en het realiseren van een nieuw buurthuis in combinatie met 64 woningen in de sociale sector. Dit plan wordt gepresenteerd als een Burgerinitiatief. Lokaal Wassenaar hecht veel waarde aan Burgerinitiatieven en wij zijn dan ook in principe positief over dit gezamenlijke initiatief van de verenigingen wat bijdraagt aan de vitaliteit van de wijk Kerkehout.

De clubhuizen die er nu staan, zijn aan vervanging toe. In het nieuwe plan is ook aandacht voor het bundelen van voorzieningen om in de wijk ‘een steunpunt’ te behouden voor buurt- en sportactiviteiten en voor sociaal buurtbeheer. Dat er in het plan ook een voornemen is om 64 nieuwe woningen in Kerkehout te realiseren, maakt dit initiatief extra interessant. Het is echter wel een ambitieus plan dat nog verder uitgewerkt moet worden. Hiervoor zal er in het najaar een aanvraag worden ingediend voor een gemeentelijke subsidie van €30.000.

Lokaal Wassenaar ziet die aanvraag met interesse tegemoet en vertrouwt erop daarin voldoende onderbouwing te vinden die de positieve indruk van ons bezoek bevestigt, zodat wij dit initiatief met vertrouwen verder kunnen ondersteunen.

Fractie Lokaal Wassenaar

Tags

KerkehoutLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top