Skip to content

HartvoorWassenaar: Afval (14)

24 juli 20192 minute read

Vier jaar geleden heeft HartvoorWassenaar als enige tegen “het nieuwe inzamelen” gestemd. Dat voorstel betekende een forse vermindering van de service aan de bewoners van Wassenaar en was het resultaat van het “gevorderde” milieudenken. Ons werd beloofd dat door zelf scheiden (bronscheiden) enorme kostenbesparingen zouden worden gerealiseerd, zodat tarieven konden worden verlaagd.

Het doel was het afval te verminderen en grondstoffen terug te winnen.
Voor de duidelijkheid: HartvoorWassenaar is voor minder afval, en zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen.

Tijdens bezoeken aan afvalverwerkingsbedrijven, kregen we iedere keer hetzelfde te horen:
Verreweg het beste is: Alle afval in één bak, en nadat het opgehaald is, plastic en metalen er uit scheiden (nascheiding). De service blijft hoog en de scheiding wordt nu in fabrieken gedaan. Resultaat: Minder milieubelasting. Hogere scheidingsgraad, dus meer herwonnen grondstoffen, geen overvolle centrale containers en het kost een stuk minder.

Inmiddels zijn we wel gewend aan het “nieuwe inzamelen”. Vervelend blijft dat de centrale containers vaak vol zijn.
Thuis wat extra dozen in de keuken om daar (aan de bron) te scheiden. Het neemt wel wat extra ruimte in en soms ruikt het.
Helaas, anders dan beloofd, zijn de tarieven alleen maar omhoog gegaan.
Maar ook: Er is keihard bewijs dat bronscheiding weinig oplevert, en dat nascheiding veel beter is.

Onlangs heeft de raad besloten tot “intensivering bronscheiding”. We gaan dus “intensiever” door op de ingeslagen weg. 3 maatregelen:

• Er komt een aantal “milieuparken” bij, verspreid over Wassenaar. Een milieupark is een rij containers (ondergronds/bovengronds), zoals we die al kennen.
• Bij hoogbouw worden de normale grijze bakken vervangen door een grote “grijze container”.
• In Zuid en Rijksdorp krijgt iedere huis zijn eigen kleine PMD container die regelmatig wordt opgehaald.

En als een “punt op de horizon” wordt gekeken naar nascheiding. Het is een lege belofte. Want ondertussen wordt de “bronscheiding” geïntensiveerd.
Dit gaat niet goed.
Wij van HartvoorWassenaar vinden dat zo spoedig mogelijk alle afval in de grijze bak moet en wordt “nagescheiden”. Steeds meer gemeentes besluiten daar toe.
Het is de enige zinnige mogelijkheid.

Wat ons echt tegen de borst stuit is het feit dat “Zuid” en “Rijksdorp” PMD containers aan huis krijgen die door Avalex worden geleegd. Kosten €80.000 per jaar. Geen enkele besparing staat er tegenover. Maar wel betalen ALLE Wassenaarse huishoudens €8 mee voor deze “service”.
Goed geregeld. Wiens idee was dat?

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een solide dorp in balans

Tags

AfvalscheidingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top