Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: Game of Drones

13 september 20192 minute read

De “stikstof-uitspraak” van de Raad van State heeft verstrekkende gevolgen.
Die uitspraak heeft velen overvallen, en het is vooralsnog moeilijk om een totaalbeeld te krijgen.

Mogelijk worden 18.000 projecten getroffen, en een behoorlijk aantal vergunningen is al vernietigd.
Inmiddels is bekend dat de verbouwing van het Binnenhof op losse schroeven staat, naast vele kleinere projecten.

De Rijksoverheid zal met oplossingen komen, maar de ruimte lijkt beperkt. De Europese wetgeving ten aanzien van stikstof(-oxide) uitstoot is duidelijk, en tegen maatregelen die als “onvoldoende” worden gezien zullen procedures worden aangespannen.

Voor Wassenaar is in ieder geval het project “Valkenburg” aan de orde.
De bouw van 5000 woningen behoort tot de grootste projecten die in Nederland actueel zijn.
De gemeente Katwijk heeft het bestemmingsplan dat in de maak was voor de bouw van de eerste 1500 woningen inmiddels uitgesteld.
Voor de bebouwing van “Valkenburg” op Katwijks grondgebied is de Katwijk de vergunningsverlener, maar de bebouwing heeft gevolgen voor de natuurgebieden op Wassenaarse grond. De 1500 meter brede groene buffer tussen Katwijk en ons dorp wordt praktisch gehalveerd in de omstreden “bestuurlijke afspraken” die een meerderheid van de gemeenteraad afgelopen maart goedkeurde. We vragen ons af of het opofferen van zoveel groen nog wel mogelijk is sinds het stikstofarrest van de Raad van State.

Voor de vergunning van een mogelijk drone-landingsterrein op Wassenaars gebied is onze gemeente verantwoordelijk, en ook die zal niet zonder een “stikstof” belangenafweging gaan.

De directe nabijheid van een omvangrijk Natura 2000 gebied, het nationaal park “Hollandse duinen”, een van de weinige Natura 2000 gebieden in Zuid-Holland, zal besluitvorming voor beide projecten ingewikkeld maken.

HartvoorWassenaar heeft dit onderwerp op de raadsagenda van 17 september geplaatst. Ze verwacht een duidelijke en volledige briefing van het college over alle ontwikkelingen, standpunten en scenario’s inclusief tijdsdimensies van het dossier Valkenburg, drone-valley en groene buffer, zodat de raadsleden goed geïnformeerd kunnen meedenken en hun controlerende taak vervullen.

Tags

HVWValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top