Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: Vooruitlopen op de begroting

17 september 20193 minute read

Binnenkort is het weer begrotingstijd. Maar voor de zomer al, maakte het college duidelijk dat de financiele vooruitzichten slecht zijn. Het college heeft er voor gekozen om, voordat de begroting er is, aan te geven wat de hoofdpunten van de begroting zullen zijn. Dit is bijzonder, maar er is alle reden toe.Waar het op neer komt is dat gekozen is voor een mix van bezuinigingen, boekhoudkundige truuks en verhoging van de OZB-belasting.

Voor wat de bezuinigingen betreft, in het oog springt het verder korten op onderhoud van het groen. Veel gras zal nu nog maar eens in het jaar gemaaid worden.
De ervaring leert, dat wanneer je onderhoud uitstelt, na een aantal jaren je het achterstallige onderhoud toch moet inhalen. Maar dat is dan meestal anderhalf keer zo duur als de bezuinigingen daar aan voorafgaand. Dus uiteindelijk betaal je een gepeperde rekening voor je bezuinigingen.

Van de boekhoudkundige truuks merk je nu weinig, maar wel over een aantal jaren. Wat je doet is kosten uitstellen. Maar die komen er wel. En dan krijg je over 5-10 jaar dezelfde problemen als nu, maar dan bovenop de problemen van nu. Het is vergelijkbaar met het kopen van een nieuwe auto, en er van uitgaan dat die over 10 jaar nog steeds de helft van de aanschafprijs waard is. Dan reken je jezelf te rijk.

Maar ook is de door ons al verwachtte OZB verhoging aangekondigd. die gaat de komende paar jaar met 5+5+10 is 20 procent omhoog. Daarboven komt dan ook nog zo’n 10% inflatieaanpassing. Dus bij elkaar zo’n 30%.

We hebben vaak verkondigd dat maatregelen genomen moesten worden. Maar die werden keer op keer uitgesteld.
Wij worden hier niet vrolijk van.

Op deze manier blijven we achterlopen op de feiten. Het ene gat wordt met het andere gevuld. De berg met problemen wordt groter en weer vooruitgeschoven.
Wat we als Wassenaar nodig hebben is een visie op de toekomst van ons dorp. En vanuit die visie moet het Wassenaarse beleid gestalte krijgen.
Het wordt tijd dat een goed bestuur weer de controle over (de toekomst van) Wassenaar terug neemt.

We hebben veel vertrouwen in onze nieuwe burgemeester. We rekenen er op dat onder zijn leiding een visie tot stand komt voor de komende jaren.
Voor Wassenaar als een zelfstandige en autonome gemeente, een mooi dorp en een bijzondere samenleving.
Daarvoor zal hij zonder meer de steun van HartvoorWassenaar krijgen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp

Tags

BegrotingHVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top