Skip to content

Tunnel in Wassenaar krijgt muurschildering

1 oktober 20192 minute read

In de eerste weken van oktober worden er muurschilderingen aangebracht in de tunnel onder de N44 (bij de Houtlaan/Raaphorstlaan). Het aanbrengen van de muurschilderingen is een project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Op deze manier wordt de fietsroute van Zoetermeer naar zee aantrekkelijker gemaakt.

De Landschapstafel Duin Horst & Weide is een samenwerking van zes gemeenten, waaronder Wassenaar, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De tunnel bij de Houtlaan wordt de eerste tunnel die een muurschildering krijgt. De tunnels krijgen allen een muurschildering van vogels, insecten en andere dieren die in de omgeving leven. In totaal zullen er drie tunnels voorzien worden van fleurige muurschilderingen. Het is echter nog niet bekend welke andere twee tunnels worden beschilderd en wanneer. In deze tunnels worden ook dieren geschilderd die voorkomen in De Horsten/landgoederen en het weidegebied. Zo worden fietsers in de tunnels al gewezen op flora, fauna en cultuurhistorie die voorkomen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit is het Zuid-Hollandse kustgebied van in totaal 450 km² dat loopt van Hoek van Holland tot Hillegom. Kijk voor meer informatie over het kustgebied op www.nationaalparkhollandseduinen.nl

Toegankelijkheid
Een deel van de tunnel wordt afgesloten, zodat de kunstenaars van Gomad Graffix Street Art de muurschildering kunnen maken. Er komt een keet te staan aan de kant van de Houtlaan. Ook worden er borden geplaatst om fietsers en voetgangers te waarschuwen. De tunnel zal namelijk slechter toegankelijk zijn gedurende de periode dat er gewerkt wordt.

Planning
Een schoonmaakbedrijf maakt 1 t/m 4 oktober alle muren schoon. Vervolgens worden de muurschilderingen aangebracht. Dit wordt gedaan door twee streetartists van GOMAD Graffix. Eerst zullen zij 7 t/m 10 oktober grote vlakken aanbrengen, daarna maken ze meer gedetailleerde afbeeldingen. Op de muurschildering in de tunnel worden dieren, flora en fauna afgebeeld die in het duingebied van Wassenaar voorkomen.

Achtergrond
De provincie Zuid-Holland betaalt de helft van de kosten voor het aanbrengen van de schilderingen. De zes gemeenten, waaronder Wassenaar dragen ieder ook bij. Met Rijkswaterstaat zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt over het aanbrengen van de muurschildering en het beheer. De muurschilderingen blijven minimaal 5 jaar zitten en waarschijnlijk wel 10 jaar.

Tags

FietstunnelMuurschilderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top