Skip to content

Opfriscursus verkeer voor ouderen in Wassenaar

3 oktober 20192 minute read

Oudere automobilisten uit Wassenaar krijgen dit najaar bijles in het verkeer. Met een Opfriscursus Verkeer op maandag 5 november kunnen 55 plussers hun kennis en rijvaardigheid opfrissen.
Automobilisten van vijftig jaar en ouder kunnen onder deskundige begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Meedoen aan de opfriscursus heeft geen consequenties voor het rijbewijs en is nuttig en leerzaam voor iedereen. De opfriscursus wordt georganiseerd door de gemeente Wassenaar in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Een initiatief in samenwerking met BOVAG en ANWB.

Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben gehaald, zijn ervaren bestuurders die routinematig aan het verkeer deelnemen. Toch schuilt daarin een sluipend gevaar. Wie op basis van routine en ervaring handelt, komt in sommige situaties iets te kort. Het verkeer wordt almaar intensiever, kruispunten ingewikkelder en verkeerssituaties onoverzichtelijker. De juiste kennis van de nieuwe verkeersregels en deze ook op de juiste manier toepassen kan ongelukken voorkomen.

Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan op de opfriscursus onder begeleiding van een rijinstructeur een testrit maken. Ook wordt in een workshop de kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Medewerkers van VVN nemen bij de deelnemer een reactietest af. Een gediplomeerd opticien van Pearle test de ogen en tot slot wordt er in samenwerking met BeterHoren een gehoortest aangeboden.

Doe de test op www.vvn.nl/opfriscursus

Aanmelden
De Opfriscursus worden gehouden in Cultureel Centrum Warenar ,
Kerkstraat 75 in Wassenaar op maandagmiddag 5 november. Aanvang 14.00 uur.
Men neemt deel met eigen auto. De Opfriscursus duurt drie uur en de eigen bijdrage is
€ 15,– p.p, inclusief koffie en thee. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail : vvndenhaag@kpnmail.nl met vermelding van naam en adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den Haag. Telefoon 070 – 3254097.
Zie ook de website: www.vvnhaaglanden.nl

Tags

OpfriscursusVerkeerVVNWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top