Ga naar hoofdinhoud

HartvoorWassenaar: Toenemende irritaties over verkeer

8 oktober 20192 minute read

Onder Wassenaarders nemen de irritaties over het verkeer fors toe. Zeker dit jaar. Hadden we eerst de langdurige afsluiting van de Storm van ’s Gravenzandeweg, nu hebben we een aantal weekenden dat de N44 dicht is.
En natuurlijk, tijdens de dagelijkse spits ’s ochtends en ’s avonds de steeds verder toenemende drukte in en door Wassenaar en op de N44.

Het is een structureel probleem, wat nog groter wordt. Woningbouw in onze omgeving (Den Haag,Noordwijk,Katwijk,Leiden) heeft nu al zijn gevolgen voor het toenemende verkeer door Wassenaar. Het moet tenslotte een weg vinden.
En als dan de 5000 woningen in Valkenburg gebouwd zijn (na uitstel en misschien wel minder door de stikstof crisis), dan zal dat een enorme extra verkeersdruk voor Wassenaar opleveren.
Overigens, om een beeld te hebben hoeveel 5000 woningen is, vergelijk dat dan met de 11000 woningen die nu in Wassenaar staan. Dan weet je meteen waar we over praten.

Verkeer is drukte, lawaai, onveiligheid en fijnstof.
HartvoorWassenaar vindt dat de belasting door verkeer in Wassenaar over een maximale grens is gegaan. En nog verder zal gaan.
Wij vinden dit een van de echte problemen van ons dorp.

Ondertunneling van de N44, vanaf de Amerikaanse school tot aan de Bijhorst is de beste en fijnste oplossing. Maar we realiseren ons, dat die er de komende 15-20 jaar niet zal komen. De rijksoverheid heeft andere prioriteiten, en vinden de N44 en het verkeer door Wassenaar een “Wassenaars probleem”. Letterlijk zo gezegd.

HartvoorWassenaar heeft 2 doelstellingen. Het sluipverkeer door Wassenaar moet voorkomen worden. Eigenlijk is het geen sluipverkeer meer. Wassenaar is een structurele doorgangsweg geworden voor verkeer van noord naar zuid en omgekeerd, omdat de N44 onvoldoende capaciteit heeft. En dat mag niet zo blijven.

De tweede doelstelling is om het verkeer over de N44 te verminderen tot waar de N44 voor ontworpen is, niet meer dan 70.000 verkeersbewegingen per dag. En dat is nog steeds veel. Maar het maakt het wel mogelijk dat verkeer door Wassenaar geweerd wordt.
Fijnstof, drukte, overlast en onveiligheid worden sterk verbeterd.

HartvoorWassenaar vindt dat er zo langzamerhand een soort deltaplan moet komen voor de oplossing. En dat er vooral door de verantwoordelijke wethouders maar eens duidelijkheid moet worden gecommuniceerd wat de doelstellingen zijn en hoe en wanneer de verkeersproblemen zijn opgelost.

HartvoorWassenaar staat te trappelen om het verkeersprobleem te helpen oplossen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een fijn dorp

Tags

HVWVerkeerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top