Skip to content

Nader onderzoek naar verbetering exploitatiemogelijkheden De Paauw

10 oktober 20193 minute read

De gemeenteraad van Wassenaar geeft brede steun aan het voorstel om De Paauw in eigendom te houden zodat het bestuurscentrum kan blijven en het park vrij toegankelijk blijft. Tijdens de raadscommissie Fysieke Leefomgeving schaarde het merendeel van de fracties zich achter het voorstel van B&W.

De raadscommissie wil nog geen bedrag reserveren om de verbouwing aan de binnenzijde voor te bereiden. Als de gemeente De Paauw houdt, moet het pand voor een langere periode een duurzame invulling krijgen die maatschappelijk, economisch en financieel verantwoord is. Nader onderzoek volgt hoe de opbrengsten kunnen worden geoptimaliseerd door commerciële verhuur, ook van de ruimtes die de gemeente zelf gebruikt. De raad vindt het belangrijk om een extra tussenstap te zetten en eerst te onderzoeken hoe de exploitatie verder kan worden verbeterd. Daarom vraagt de raad aan het college om drie varianten nader te onderzoeken.

De drie nader te onderzoeken varianten zijn:

1. De Paauw inrichten als volwaardig bestuurscentrum, dat wil zeggen als werklocatie voor bestuurders en ambtenaren in plaats van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat. Hierbij hoort ook het antwoord op de volgende vragen: Hoeveel ambtenaren kunnen er in De Paauw worden gehuisvest, wat zijn de gevolgen voor de buitenplaats als de Paauw en wat kan een ontwikkeling aan de Johan de Wittstraat opleveren?

2. Het huidige voorstel nader uitwerken: dus De Paauw houden als bestuurscentrum voor college en raad, als trouwlocatie en voor het herbergen van het oud-archief Wassenaar en Voorschoten. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van uitbreiding aan de kant van de noordvleugel. Misschien nieuwbouw van twee lagen waarin eenvoudig een lift worden geplaatst, noodzakelijk voor een gebouw met een publieke functie. Qua omvang zou de beoogde aanbouw vergelijkbaar zijn met de zijvleugel die er ooit stond en die vlak na de Eerste Wereldoorlog is afgebroken. Dit gebouw liep van de Muzenzaal tot aan de pergola. Ook wordt in deze variant gekeken naar de mogelijkheid van luxe appartementen op de 1e en 2e verdieping van De Paauw. Het onderzoek of de verhuur van de ruimten van het oud-archief, afgezet tegen de kosten van uitplaatsen, en de vraag of kostbare duurzaamheidsinvesteringen elders rendabeler zijn, horen ook bij deze variant.

3. Exploitatie overlaten aan een derde partij in een pachtconstructie.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om genoemde drie varianten verder uit te werken en door te laten rekenen op financiële gevolgen. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 oktober over dit voorstel.

De volledige inhoud van het raadsvoorstel over De Paauw is te lezen op de site van de gemeenteraad

Tags

De PaauwWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top